1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Ban giám hiệu
 4. Hội đồng kiểm tra phân công giáo viên soạn đề

Hội đồng kiểm tra phân công giáo viên soạn đề

Hội đồng kiểm tra phân công giáo viên soạn đề cho các lớp, các khối.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào EMIS Ôn tập, thầy/cô chọn Kiểm tra.

Bước 2: Để tạo kỳ đánh giá, thầy cô chọn Tạo kỳ đánh giá và bắt đầu điền các thông tin về kỳ đánh giá đó.

 • Thầy/cô chọn: Tháng, khối, môn, tên kỳ đánh giá, thời gian diễn ra.
 • Nếu thầy/cô muốn giao cho cả khối, thầy/cô chọn bật tắt Giao cho cả khối.

Bước 3: Thầy/cô nhấn Lưu, kỳ đánh giá hiện lên, thầy/cô chọn vào kỳ đánh giá vừa tạo để bắt đầu phân công giáo viên soạn đề.

Bước 4: Hội đồng kiểm tra phân công giáo viên soạn đề và điền đầy đủ các thông tin:

– Giáo viên soạn đề: Chọn giáo viên soạn các đề kiểm tra cho kỳ đánh giá.

– Thời gian làm bài: Thầy cô chọn các mốc thời gian như: 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút…tùy theo bài kiểm tra của mình.

– Khung thời gian kiểm tra, thời gian đóng đề mở đề do thầy cô thiết lập ví dụ:

Làm bài cùng thời điểm là khi thầy cô thiết lập thời gian mở đề là 10h, bài kiểm tra trong 45 phút thì 10h45 sẽ đóng đề.

Làm bài trong khoảng thời gian là khi thầy cô thiết lập thời gian mở đề từ 10h tới 3h, học sinh có thể vào làm bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian đã thiết lập.

 • Sau đó, thầy/cô nhấn Lưu.

Bước 5: Khi giáo viên được phân công soạn đề sẽ vào Kiểm tra/Phân công soạn/Soạn đề.

Bước 6: Thầy/cô khi chọn Soạn đề nhấn có thể sử dụng cách Soạn đề mới hoặc Chọn từ máy tính.

 • Nếu Soạn đề mới, thầy cô nhấn vào Sử dụng để bắt đầu soạn bài.
 • Thầy cô chọn dạng bài tập khác để soạn đề như: Chọn đáp án, đúng sai, câu hỏi nhóm…

 • Trong quá trình soạn đề kiểm tra, thầy cô có thể nhấn Lưu nháp để lưu lại dữ liệu đề thi.
 • Nếu Chọn từ máy tính, thầy cô tải lên các đề có sẵn. Phần mềm hỗ trợ các định dạng file khác nhau như: doc, docx, pdf hay png…

 • Sau khi soạn đề xong, thầy/cô nhấn Hoàn thành để gửi đề đã soạn tới hội đồng thi.

 • Thầy/cô sau khi hoàn thành đề đã soạn có thể kiểm tra, xem lại các thông tin.
 • Trước khi kỳ thi diễn ra, thầy/cô vẫn có thể sửa lại đề thi.

Cập nhật 18/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ