1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Ban giám hiệu
  4. Ban Giám hiệu mong muốn xem và xuất khẩu kết quả kỳ đánh giá

Ban Giám hiệu mong muốn xem và xuất khẩu kết quả kỳ đánh giá

Ban Giám hiệu nhà trường có thể xem, xuất khẩu kết quả thi của từng lớp từng học sinh để gửi tới phụ huynh.

Các bước thực hiện

1. Ban Giám hiệu xem kết quả kỳ đánh giá

  • Ban giám hiệu vào Kiểm tra\Tổng quan để xem các lớp muốn xuất khẩu.

  • Tại đây, ban giám hiểu xem được tổng quan các kỳ đánh giá, chọn lọc theo tháng, môn, khối, trạng thái và thời gian mở đề.

2. Ban giám hiệu xuất khẩu kết quả kỳ đánh giá

  • Tại màn hình giao diện tổng quan, ban giám hiệu có thể tích chọn toàn khối hay tích chọn khối lớp muốn xuất khẩu và nhấn Xuất báo cáo nhanh để xuất khẩu kết quả kỳ dánh giá.

Cập nhật 19/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ