1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Ban giám hiệu
  4. Ban Giám hiệu mong muốn bảo mật thông tin giáo viên ra đề

Ban Giám hiệu mong muốn bảo mật thông tin giáo viên ra đề

Khi thầy cô xem lại thông tin chi tiết bài kiểm tra sẽ không nhìn được thông tin giáo viên ra đề vì Ban giám hiệu muốn bảo mật thông tin của thầy cô giáo.

Các bước thực hiện

Bước 1: Ban Giám hiệu khi vào Kiểm tra để theo dõi dược Danh sách kỳ đánh giá.

Bước 2: Ban Giám hiệu chọn kỳ đánh giá muốn xem.

Bước 3: Ban giám hiệu chọn Chi tiết để xem thông tin kỳ đánh giá.

Bước 4: Tại phần Thông tin đề kiểm tra, các thầy cô giáo khác trong trường sẽ không thấy thông tin giáo viên ra đề.

 

Cập nhật 19/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ