1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Kiểm tra trực tuyến
  5. Ban Giám hiệu theo dõi các kỳ kiểm tra đánh giá trong trường

Ban Giám hiệu theo dõi các kỳ kiểm tra đánh giá trong trường

Ban Giám hiệu theo dõi được các kỳ kiểm tra, đánh giá trong trường

Các bước thực hiện

Bước 1:

  • Thầy cô vào Kiểm Tra, tại đây thầy cô xem được Danh sách kỳ kiểm tra, Tình trạng chấm bài, Tổng quan.

Bước 2:

  • Nếu muốn xem thông tin chi tiết về kỳ đánh giá, thầy cô chọn vào kỳ đánh giá muốn xem, sau đó nhấn vào Chi tiết.
  • Tại đây, thầy cô xem được: Thông tin chung, Giám sát, Thống kê kết quả, Lịch sử kiểm tra.

  • Thầy cô có thể xem được Tổng quan, chọn theo: Tháng, môn, khối, trạng thái, thời gian mở đề hoặc lấy dữ liệu mới và xuất dữ liệu.

  • Thầy cô xem danh sách kỳ đánh giá theo từng tháng để tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

 

 

Cập nhật 26/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ