1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Kiểm tra trực tuyến
  5. Giáo viên cho phép học sinh làm tiếp bài kiểm tra khi gặp sự cố

Giáo viên cho phép học sinh làm tiếp bài kiểm tra khi gặp sự cố

Giáo viên có thể cho học sinh tiếp tục làm bài trong trường hợp học sinh gặp sự cố trong quá trình thực hiện bài kiểm tra (Mất mạng, mất điện, nhấn nhầm nút “Nộp bài”,…)

Bước 1: Tại màn hình quản lý bài kiểm tra đang diễn ra, thầy cô có thể theo dõi trạng thái bài làm của học sinh. Trường hợp học sinh gặp lỗi trong quá trình làm bài như mất kết nối Internet, mất điện, nhấn nhầm nút “Nộp bài”,…

Thầy cô có thể tự xử lý sự cố này của học sinh bằng cách nhấn Cập nhật trạng thái làm bài của học sinh.

Bước 2: Giáo viên có thể cho phép học sinh làm tiếp hoặc làm lại bài kiểm tra

  • Làm tiếp bài kiểm tra: Giáo viên mở lại bài kiểm tra đang làm để học sinh tiếp tục hoàn thành. Kết quả bài làm được hệ thống cập nhật 1 phút/ lần, giúp học sinh tiết kiệm thời gian làm lại bài.
  • Làm lại bài kiểm tra: Giáo viên hủy bỏ bài kiểm tra trước đó và cho phép học sinh làm lại bài kiểm tra.

Bước 3: Nhấn Xác nhận để cập nhật trạng thái làm bài cho học sinh

Cập nhật 14/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ