1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Kiểm tra trực tuyến
 5. Hướng dẫn giáo viên quản lý danh sách bài kiểm tra

Hướng dẫn giáo viên quản lý danh sách bài kiểm tra

Đối với Giáo viên Nhà trường

Bước 1: Sau khi đăng nhập, thầy cô vào Kiểm tra.
Bước 2:
Tại mục Tổng quan, thầy cô có thể chọn xem thông tin Kế hoạch kiểm tra của Nhà trường hoặc thông tin kỳ đánh giá do Cá nhân tổ chức Kiểm tra. 

 1. Khi chọn Kế hoạch kiểm tra của Nhà trường, giáo viên có thể nắm bắt thông tin chi tiết về:
  Kế hoạch: gồm danh sách các kỳ kiểm tra theo từng khối lớp và theo tháng do Nhà trường tổ chức.
  – Phân công: Thầy cô dễ dàng nắm bắt được thông tin các bài kiểm tra mà mình được phân công nhiệm vụ Soạn đề/ Chấm bài/ Coi kiểm tra tại các tab tương ứng.
  Hệ thống cũng hiển thị trạng thái và hạn hoàn thành để thầy cô tiện theo dõi và sắp xếp công việc.
 2. Khi chọn Cá nhân tổ chức kiểm tra, thầy cô có thể quản lý các bài kiểm tra do mình tự tổ chức để đánh giá học sinh.

– Bài kiểm tra: Giáo viên theo dõi danh sách bài kiểm tra Chưa hoàn thành hoặc Đã kết thúc.

Trường hợp muốn thêm bài kiểm tra mới, thầy cô nhấn chọn Tạo bài kiểm tra.

– Đề kiểm tra: Kho lưu trữ đề kiểm tra Của tôi (Do giáo viên tự soạn); Chia sẻ trong trường (Do các Giáo viên trong trường soạn) và Hội đồng phân công (Do Nhà trường phân công Giáo viên soạn đề kiểm tra).

Trường hợp muốn tạo đề kiểm tra mới, thầy cô chọn Soạn đề kiểm tra tại góc phải màn hình.

Đối với Giáo viên tự do

Bước 1: Sau khi đăng nhập, thầy cô vào Kiểm tra.
Bước 2:
Tại màn hình Tổng quan, thầy cô nhấn chọn Kế hoạch tổ chức kiểm tra để quản lý danh sách các bài kiểm tra trực tuyến.

Bước 3: Khi chọn Đề kiểm tra, màn hình hiển thị danh sách đề kiểm tra của giáo viên. Thầy cô có thể xem đề, chỉnh sửa, làm thử hoặc xóa đề kiểm tra.

Trường hợp muốn tạo thêm đề kiểm tra, thầy cô chọn Soạn đề kiểm tra tại góc phải màn hình.

 

Cập nhật 18/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ