Giáo viên soạn đề kiểm tra

Giúp giáo viên soạn đề kiểm tra theo phân công của Hội đồng hoặc tự soạn đề riêng cho lớp mình giảng dạy.

Vào Kiểm tra/chọn Kiểm tra

I. Giáo viên soạn đề cho kỳ đánh giá theo phân công của hội đồng

Dựa vào sự phân công của hội đồng, giáo viên sẽ tiến hành soạn đề theo Kỳ đánh giá, Môn tương ứng. Giáo viên soạn đề bằng cách sử dụng đề tải lên hoặc soạn đề mới .

 1. Chọn Phân công soạn/Soạn đề: tương tự như khi soạn bài tập tại phần Ôn tập (xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
  Lưu ý: 
  Thầy cô chỉ được soạn đề trước thời gian diễn ra kỳ đánh giá
 2. Giáo viên soạn đề từ đề tải lên: (Trong trường hợp giáo viên có sẵn đề trong máy tính)
  • Nhấn Sử dụng Chọn từ máy tính để tải đề đã có sẵn trên máy tính lên chương trình.
   Thầy cô chọn Soạn đáp án cho các câu (phù hợp với câu trắc nghiệm và điền từ) hoặc Tách câu tự động (Phần mềm tự động tách câu hỏi và đáp án, thầy cô kiểm tra lại, chỉnh sửa hoặc thêm câu như khi soạn mới)
 3. Giáo viên soạn đề mới: (Trong trường hợp giáo viên chưa có sẵn đề trong máy tính)
  Thầy cô có thể soạn từng câu và soạn đáp án trực tiếp trên chương trình
  Xem hướng dẫn chi tiết soạn đề tại đây
 4. Sau khi soạn đề xong, thầy cô tiến hành cho điểm từng câu. Thầy cô chọn 1 trong 2 cách để cho điểm gồm: Nhập điểm theo hệ số hoặc Nhập theo thang điểm.
  • Tùy từng câu, thầy cô chọn mức độ Dễ – Trung Bình – Khó tương ứng.
  • Nhấn Tiếp tục để lựa chọn 1 trong 2 hình thức thể hiện dạng đề hiển thị cho học sinh: Làm bài theo danh sách hoặc Làm bài theo từng câu.
  • Nhấn Hoàn thành để hoàn tất và Hội đồng nhận được đề kiểm tra được soạn.

II. Giáo viên tự soạn đề kiểm tra riêng cho lớp mình giảng dạy

 1. Chọn Đề thi\Soạn đề kiểm tra
 2. Khai báo các thông tin về bài kiểm tra

  • Thầy cô xác định các thông tin về bài kiểm tra gồm : Môn, Khối,Tên bài kiểm tra và Thời gian làm bài.
  • Lựa chọn thời gian làm bài từ các gợi ý sẵn trên chương trình (45 phút, 60 phút, 90 phút)  hoặc nhập trực tiếp thời gian tương ứng.
 3. Giáo viên soạn đề từ đề tải lên: (Trong trường hợp giáo viên có sẵn đề trong máy tính)
  • Nhấn Sử dụng Chọn từ máy tính để tải đề đã có sẵn trên máy tính lên chương trình.
   Thầy cô chọn Soạn đáp án cho các câu (phù hợp với câu trắc nghiệm và điền từ) hoặc Tách câu tự động (Phần mềm tự động tách câu hỏi và đáp án, thầy cô kiểm tra lại, chỉnh sửa hoặc thêm câu như khi soạn mới)
 4. Giáo viên soạn đề mới: (Trong trường hợp giáo viên chưa có sẵn đề trong máy tính)
  Thầy cô có thể soạn từng câu và soạn đáp án trực tiếp trên chương trình
  Xem hướng dẫn chi tiết soạn đề tại đây
 5. Sau khi soạn đề xong, thầy cô tiến hành cho điểm từng câu. Thầy cô chọn 1 trong 2 cách để cho điểm gồm: Nhập điểm theo hệ số hoặc Nhập theo thang điểm.
  • Tùy từng câu, thầy cô chọn mức độ Dễ – Trung Bình – Khó tương ứng.
  • Nhấn Tiếp tục để lựa chọn 1 trong 2 hình thức thể hiện dạng đề hiển thị cho học sinh: Làm bài theo danh sách hoặc Làm bài theo từng câu.
  • Nhấn Hoàn thành để hoàn tất và Hội đồng nhận được đề kiểm tra được soạn.
Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ