Giáo viên chấm bài thi của học sinh

 • Khi hết thời gian làm bài kiểm tra, thầy cô có thể tiến hành chấm bài.
 • Đối với thầy cô được hội đồng phân công chấm bài, thầy cô vào Đề kiểm tra\Phân công chấm. Tại đây, thầy cô theo dõi danh sách các bài kiểm tra được phân công chấm cùng với trạng thái Chưa chấm hoặc Đã chấm.
 • Với bài kiểm tra Chưa chấm, nhấn Chấm bài để tiến hành chấm điểm cho từng học sinh.

Giáo viên chấm bài của các đề tự soạn

 1. Nhấn Chấm bài
 2. Bài kiểm tra có phần trắc nghiệm, chương trình sẽ tự động chấm dựa theo đáp án được soạn trước đó. Bài tự luận thầy/cônhấn vào đây để chọn và chấm nhanh các bài tự luận.
 3. Thầy cô cho điểm từng câu tự luận đồng thời có thể nhận xét các câu học sinh đã làm. Chương trình sẽ tự động tính điểm toàn bài kiểm tra (dựa vào điểm trắc nghiệm và điểm tự luận mà thầy cô đã chấm).
  Thầy cô nhận xét về toàn bộ bài làm của học sinh dựa trên điểm số bài kiểm tra.
 4. Để chấm sang bài của học sinh tiếp theo, thầy cô nhấn Tab và chấm tiếp.
  Trong trường hợp muốn tránh nhầm lẫn giữa các bài đã và chưa chấm, thầy cô nhấn chuột phải vào bài tương ứng để đánh dấu Đã chấmChưa chấm.
  Hoặc khi chấm sang bài của học sinh khác, bài học sinh trước đó được tự động đánh dấu là Đã chấm
 5. Nhấn Hoàn thành chấm bài để hoàn tất.

Giáo viên chấm đề tải lên

 1. Đối với dạng đề tải lên, chương trình sẽ tự động tổng hợp điểm. Thầy cô dựa trên điểm bài làm của học sinh để cho nhận xét. Những bài có nhận xét được xem là đã chấm
 2. Thầy cô xem lại bài và sửa lại kết quả đối với những câu điền từ linh động giữa các đáp án mà chương trình đang chấm sai bằng cách nhấn vào Sửa điểm.
 3. Nhập số điểm tương ứng của câu và nhấn Lưu để hoàn tất.
 4. Sau khi hoàn thành chấm bài cho tất cả học sinh, thầy cô thông báo kết quả cho học sinh bằng cách nhấn vào Gửi điểm. Kết quả sẽ được gửi tới học sinh và hội đồng (nếu giáo viên được hội đồng phân công chấm)
 5. Trong trường hợp thầy cô chỉnh sửa lại điểm đã gửi cho học sinh, nhấn vào Thu hồi để thu hồi điểm đã gửi. Thầy cô tiến hành xem,  chấm điểm lại cho học sinh và Gửi điểm sau khi chỉnh sửa.
Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ