1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Ban giám hiệu
  4. Giám thị cập nhật lại trạng thái cho học sinh có thể làm lại bài

Giám thị cập nhật lại trạng thái cho học sinh có thể làm lại bài

 

Giám thị có thể cập nhật lại trạng thái cho học sinh làm bài hoặc làm tiếp bài kiểm tra.

Các bước thực hiện

Bước 1: Thầy cô vào Kiểm tra và chọn kỳ kiểm tra, đánh giá.

Bước 2: Thầy cô nhấn vào kỳ đánh giá và chọn Chi tiết/Giám sát

Bước 3: Tại đây, thầy cô có 2 lựa chọn cho học sinh Làm lại bài kiểm tra hoặc Làm tiếp bài kiểm tra.

Bước 4: Phần mềm sẽ hiện lên thông báo và nhấn Xác nhận để cập nhật trạng thái cho học sinh.

 

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ