1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R174 – Phát hành ngày 01/04/2024

Tính năng mới R174 – Phát hành ngày 01/04/2024

I. Khoản thu

1. Kế toán mong muốn nhanh chóng xác nhận hoàn trả cho các học sinh đã phát sinh thu tiền theo từng khoản thu để dễ dàng theo dõi và tránh phát sinh nhầm lẫn khi tiến hành hoàn trả

Trước đây:

 • Đầu năm, đơn vị thu tiền dạy định mức là 425.000đ. Tuy nhiên, đến cuối năm nhà trường lại thay đổi số tiền cần phải thu là 400.000đ nên cần hoàn trả tiền cho học sinh.
 • Hiện tại khi ghi nhận hoàn trả cho nhóm Học sinh có phát sinh thu tiền, phần mềm hiển thị tất cả các học sinh trong trường có phát sinh thu tiền cho tất cả khoản thu, chưa đáp ứng lọc theo từng khoản thu.
 • Kế toán mất nhiều thời gian rà soát để ghi nhận đúng danh sách học sinh hoàn trả theo từng khoản thu.

Từ phiên bản R174:

 • Kế toán có thể nhanh chóng xác nhận hoàn trả cho các học sinh đã phát sinh thu tiền theo từng khoản thu để dễ dàng theo dõi và tránh phát sinh nhầm lẫn khi tiến hành hoàn trả.
 • Tại Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả\Ghi nhận hoàn trả\Chọn nhiều học sinh:
  • Bổ sung tùy chọn những khoản muốn hoàn trả.
  • Khi nhấn Tìm kiếm, danh sách học sinh cần hoàn trả trả về theo điều kiện đang chọn lọc: Cột Tổng tiền tồn; cột Tổng tiền đã thu (nếu có) chỉ tính theo những khoản thu cần hoàn trả đang chọn.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Chuyên viên Phòng giáo dục mong muốn xem được báo cáo tổng hợp thu tiền nhanh chóng mà không mất thời gian căn chỉnh lại mẫu

Trước đây:

 • Hàng kỳ, đơn vị PGD tổng hợp số liệu thu của các đơn vị trực thuộc theo mẫu Báo cáo tổng hợp thu tiền.
 • Phần mềm tự động xuất excel theo dạng in=> từng cột tự động co lại theo mẫu in => Mất thời gian căn chỉnh lại đối với nhiều khoản thu.

Từ phiên bản R174:

 • Chuyên viên Phòng giáo dục có thể xem được báo cáo tổng hợp thu tiền nhanh chóng mà không mất thời gian căn chỉnh lại mẫu.
 • Khi xuất file excel tự động giãn cột theo dữ liệu để hiển thị đầy đủ thông tin.
 • Nếu người dùng có nhu cầu sẽ tự căn chỉnh và chọn khổ giấy phù hợp.

3. Đối với những đợt thu đã hết hạn thanh toán qua cổng SISAP, nhà trường mong muốn thay đổi nội dung cảnh báo để PHHS không hiểu nhầm

Trước đây:

 • Khi thông báo thu tiền cho PHHS, Nhà trường thiết lập chỉ cho phép PHHS thanh toán trong khoảng thời gian nào đó.
 • Khi đã hết thời gian thanh toán, PH vào cổng SISAP thì thì hiển thị thông báo “Hết hạn thanh toán”. Dù đã có chú thích chỉ hết hạn với hình thức thanh toán trực tiếp qua cổng thanh toán (PH vẫn có thể thanh toán trực tiếp cho GV hoặc thanh toán theo hướng dẫn Nhà trường), PH vẫn hiểu nhầm đợt thu đã hết hạn và không thanh toán cho Nhà trường.

Từ phiên bản R174:

 • Đối với những đợt thu đã hết hạn thanh toán qua cổng SISAP, nhà trường mong muốn thay đổi nội dung cảnh báo để PHHS không hiểu nhầm.
 • Tại Quản lý thu\Đợt thu\Thông báo thu tiền: Trường hợp tích chọn Phụ huynh chỉ được thanh toán trong thời gian dự kiến thu và có nhập thông tin Đến ngày.
  • Thay đổi chú thích Thanh toán qua Cổng chỉ áp dụng trong thời gian này thành Thanh toán qua Cổng SISAP chỉ áp dụng trong thời gian này.
  • Thay đổi chú thích Hết hạn thanh toán thành Hết hạn thanh toán trực tuyến.
  • Thay đổi chú thích Vui lòng liên hệ Nhà trường để biết thêm thông tin và thực hiện thanh toán thành Vui lòng liên hệ với Nhà trường để được hướng dẫn thanh toán cho đợt thu này.

4. Kế toán mong muốn nhanh chóng đối chiếu số tiền đã xác nhận trên phần mềm với số tiền trên file sao kê để đảm bảo dòng tiền khớp nhau

Trước đây:

 • Sau khi thu tiền, kế toán thực hiện đối soát sổ phụ ngân hàng để đối chiếu số tiền đã xác nhận trên phần mềm và số tiền trên file sao kê xem có khớp nhau không.
 • Hiện tại phần mềm chỉ hỗ trợ đối soát sổ phụ ngân hàng với những đợt thu có số còn phải thu > 0, với những đợt thu đã xác nhận thu tiền thì không đối soát được.

Từ phiên bản R174:

 • Kế toán có thể nhanh chóng đối chiếu số tiền đã xác nhận trên phần mềm với số tiền trên file sao kê để đảm bảo dòng tiền khớp nhau.
 • Tại Quản lý thu\Đối soát sổ phụ ngân hàng:
  • Khi Chọn đợt thu: Lấy lên tất cả đợt thu trong năm, bao gồm cả đợt thu đã và chưa thu đủ.
  • Tại màn đối soát dựa theo Số hóa đơn hoặc Mã học sinh trong file sao kê:
   • Nếu chưa chọn học sinh: mục Đợt thu sẽ liệt kê tất cả các Đợt thu đã chọn khi đối soát.
   • Nếu đã chọn học sinh: mục Đợt thu sẽ liệt kê tất cả đợt thu chưa thu đủ của học sinh đó và tự động chọn tất cả.

II. Chung

1. Bổ sung vai trò Nhân viên tư vấn trên EMIS monitor để phân quyền cho NVTV tra cứu giao dịch khi hỗ trợ KH

2. Đối với người dùng sử dụng mật khẩu yếu, phần mềm cần khuyến nghị người dùng đổi mật khẩu để tăng cường bảo mật

 

Cập nhật 15/04/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ