1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R71 SISAP – Ngày phát hành 13/02/2023

Tính năng mới R71 SISAP – Ngày phát hành 13/02/2023

SISAP Giáo viên

1. Khi đăng ký mượn thiết bị, Giáo viên mong muốn danh sách thiết bị đăng ký mượn trên phần mềm chỉ hiển thị các thiết bị dùng chung hoặc thiết bị theo môn học mình đang giảng dạy, để nhanh chóng tìm kiếm và chọn được thiết bị cần dùng

Trước đây:

 • Khi Giáo viên bộ môn (GVBM) đăng ký mượn thiết bị trên SISAP, tại mục Danh sách thiết bị đang mặc định hiển thị toàn bộ danh sách thiết bị của trường.
 • GVBM có thể lọc danh sách môn học để tìm kiếm nhưng chưa cho phép hiển thị riêng danh sách các thiết bị dùng chung và thiết bị môn học GVBM đó giảng dạy.
 • GVBM mất thời gian chọn mục môn học, xem nhiều thiết bị trong danh sách để tìm kiếm và chọn được thiết bị mình cần mượn.

Từ phiên bản R71 SISAP:

 • Khi đăng ký mượn thiết bị, danh sách thiết bị đăng ký mượn trên phần mềm chỉ hiển thị các thiết bị dùng chung hoặc thiết bị theo môn học Giáo viên đang giảng dạy để nhanh chóng tìm kiếm và chọn được thiết bị cần dùng.
 • Khi đăng ký mượn Thiết bị hoặc Kho phòng, khi đăng ký mượn thiết bị, tại mục Danh sách thiết bị:
  • Nếu giáo viên đã được thiết lập môn dạy trên Quản lý Tài khoản Cán bộ\Quản lý hồ sơ, tài khoản thì các giá trị trong mục chọn Môn học được sắp xếp như sau:

   1. Môn học giáo viên được phân công giảng dạy
   2. Tất cả
   3. Dùng chung
   4. Các môn học khác được sắp xếp theo thứ tự Alphabet
  • Nếu giáo viên đã được thiết lập môn dạy thì các giá trị trong mục chọn Môn học được sắp xếp như sau:

   1. Tất cả
   2. Dùng chung
   3. Các môn học được sắp xếp theo thứ tự Alphabet

2. Khi đăng ký mượn thiết bị, Giáo viên mong muốn tiết phân phối chương trình được xếp theo thứ tự tăng dần, để dễ dàng tìm kiếm được tiết PPCT và nhanh chóng đăng ký được thiết bị cần dùng

Trước đây:

 • Khi có nhu cầu mượn thiết bị, Giáo viên tự đăng ký phiếu mượn trên ứng dụng SISAP Giáo viên các thông tin về thời gian, thiết bị, tiết dạy,…
 • Với đơn vị yêu cầu khai báo thông tin Tiết PPCT, các tiết PPCT đang xếp từ 01,11,12,… đến 02,21,22…, chưa sắp xếp theo thứ tự 123.
 • Các tiết PPCT đang sắp xếp lộn xộn, khiến giáo viên mất thời gian tìm kiếm tiết PPCT.

Từ phiên bản R71 SISAP:

 • Khi đăng ký mượn thiết bị, tiết PPCT được xếp theo thứ tự 123, để Giáo viên dễ dàng tìm kiếm được tiết PPCT và nhanh chóng đăng ký được thiết bị cần dùng.
 • Tại mục Thiết bị hoặc Kho phòng, khi lập phiếu mượn nếu cần khai báo Tiết PPCT: Trong danh sách sắp xếp các Tiết PPCT theo thứ tự tăng dần: 01; 02;…11; 12;…21; 22;…

SISAP Phụ huynh

1. Phụ huynh muốn dễ dàng nhận biết cách thức quản lý thêm thông tin của con trên ứng dụng SISAP để không mất thời gian liên hệ hỗ trợ

Trước đây:

 • Mỗi phụ huynh có thể có nhiều hơn một con cùng học tại trường hoặc học trường khác nhưng cùng sử dụng ứng dụng SISAP.
 • Trên SISAP Phụ huynh cho phép phụ huynh quản lý thông tin nhiều còn cùng lúc bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên cạnh tên của con có sẵn để thực hiện Thêm con.
 • Chức năng ẩn nên phụ khó nhận biết và sử dụng.

Từ phiên bản R71 SISAP:

 • Phụ huynh dễ dàng nhận biết cách thức quản lý thêm thông tin con.
 • Tại Thiết lập\Quản lý thông tin con: Bổ sung tính năng Thêm con.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Khi Nhà trường không nhận thanh toán online sau thời hạn thanh toán, Kế toán mong muốn phụ huynh hiểu được lý do không thanh toán được để tránh mất thời gian trả lời thắc mắc của phụ huynh

Trước đây:

 • Tại đơn một số đơn vị, khi gửi thông báo thu tiền cho Phụ huynh, kế toán gửi kèm thông tin thu từ ngày đến ngày để Phụ huynh đóng tiền đúng hạn. Nếu quá hạn thì nhà trường có thể xử lý theo 2 hướng:
  • Nhắc nhở Phụ huynh thanh toán đúng hạn, vẫn cho phép  thanh toán khi đã quá thời gian thu.
  • Nhà trường không nhận tiền thanh toán online của Phụ huynh nữa để chốt sổ đối chiếu sao kê với ngân hàng, yêu cầu Phụ huynh đến trường nộp tiền mặt.
 • Chưa có thông báo ghi chú cho Phụ huynh biết chỉ được thanh toán online trong thời gian thu quy định của trường, phụ huynh không hiểu lý do không thanh toán được.

Từ phiên bản R71 SISAP:

 • Khi Nhà trường không nhận thanh toán online sau thời hạn thanh toán, Kế toán mong muốn phụ huynh hiểu được lý do không thanh toán được để tránh mất thời gian trả lời thắc mắc của phụ huynh.
 • Tại Học phí, tại danh sách đợt thu cần thanh toán: Hiển thị thông báo cho phụ huynh chỉ được thanh toán online trong thời gian thu dự kiến theo thiết lập nhà trường.

3. Khi gửi góp ý cho nhà trường, phụ huynh muốn đính kèm những hình ảnh liên quan đến nội dung góp ý để nhà trường dễ dàng hiểu góp ý của phụ huynh

Trước đây:

 • Phụ huynh khi gửi góp ý đến nhà trường có thế phát sinh nhu cầu gửi kèm các hình ảnh liên quan đến nội dung góp ý.
 • Trường hợp có nhiều góp ý từ phụ huynh, Ban Giám hiệu (BGH) cần xem nhanh: góp ý chưa đọc/đã đọc; góp ý đã tiếp nhận/chưa tiếp nhận.
 • Khó khăn:
  • Phụ huynh không gửi kèm các hình ảnh liên quan đến góp ý để làm rõ hơn và minh họa cụ thể cho góp ý của mình.
  • Giáo viên dễ bỏ sót các ý kiến đã đọc nhưng chưa tiếp nhận.

Từ phiên bản R71 SISAP:

 • Trên ứng dụng SISAP Phụ huynh, tại mục Góp ý: Khi gửi góp ý cho nhà trường, phụ huynh có thể đính kèm tối đa 5 hình ảnh minh họa để nhà trường dễ dàng hiểu góp ý của phụ huynh.

  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Trên ứng dụng SISAP Giáo viên, tại mục Hòm thư góp ý: Phân chia thành 3 mục (Tất cả/Chờ ghi nhận/Đã ghi nhận)
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 10/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ