Hướng dẫn phụ huynh gửi góp ý/phản ánh tới nhà trường

Mục đích: Giúp phụ huynh có thể gửi góp ý/phản ánh đến Quản lý trường mà không để lại thông tin cá nhân.

Hướng dẫn thực hiện: 

  1. Vào ứng dụng SISAP Phụ huynh, chọn Góp ý.
  2. Để thêm góp ý, nhận xét cho nhà trường, phụ huynh nhấn vào biểu tượng dấu cộng.
  3. Nhập nội dung góp ý, phụ huynh có thể đính kèm ảnh liên quan để làm rõ hơn và minh họa cụ thể cho góp ý của mình. (Tối đa 5 ảnh)
  4. Nhấn Gửi để gửi ý kiến đến nhà trường hoàn toàn ẩn danh.
  5. Sau khi gửi thành công, ý kiến của phụ huynh sẽ được chuyển sang trạng thái Chờ xác nhận. Phụ huynh vui lòng đợi nhà trường xác nhận.
    Phụ huynh có thể thực hiện chỉnh sửa/xóa góp ý nếu nhà trường chưa xác nhận bằng cách nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Sửa/Xóa.
  6. Sau khi Ban giám hiệu nhà trường xem và ghi nhận góp ý của phụ huynh, trạng thái chuyển sang Đã xác nhận.

Cập nhật 14/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ