1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Sổ liên lạc điện tử
  6. Trao đổi với giáo viên
  7. Phụ huynh muốn trao đổi với Giáo viên phụ trách, Phụ huynh khác trong lớp

Phụ huynh muốn trao đổi với Giáo viên phụ trách, Phụ huynh khác trong lớp

Mục đích: Giúp Phụ huynh có thể liên hệ để trao đổi thêm với Giáo viên phụ trách lớp hoăc các Phụ huynh khác.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại Thông tin con, vào Danh bạ. Hoặc tại Thiết lập, vào Danh bạ.
  2. Tại đây, ứng dụng hiển thị tên và số điện thoại giáo viên/phụ huynh lớp.
  3. Anh/chị có thể chọn Lưu số số để lưu liên hệ vào danh bạ điện thoại của mình.
  4. Hoặc nhấn vào biểu tượng bên dưới để gọi trực tiếp cho giáo viên/phụ huynh khác.
Cập nhật 14/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ