1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Giáo viên
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Trao đổi với phụ huynh
  6. Ban giám hiệu nhà trường tiếp nhận góp ý, phản ánh từ phụ huynh

Ban giám hiệu nhà trường tiếp nhận góp ý, phản ánh từ phụ huynh

Mục đích: Giúp Ban giám hiệu kịp thời tiếp nhận góp ý/phản ánh của phụ huynh gửi.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Sau khi phụ huynh gửi góp ý đến Hòm thư góp ý của nhà trường, Ban giám hiệu (BGH) tiếp nhận tại mục Góp ý.
  2. Tại đây BGH nhà trường dễ dàng quản lý góp ý của phụ huynh tại các mục: Chờ ghi nhận; Đã ghi nhận; Tất cả.
    Nhấn chọn để xem chi tiết góp ý phụ huynh gửi.
  3. BGH có thể xem nội dung, hình ảnh đính kèm cùng thời gian gửi góp ý của phụ huynh. Chọn Xác nhận để phản hồi đã ghi nhận ý kiến tới phụ huynh.
Cập nhật 10/02/2023

Kênh hỗ trợ