1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
 6. Hướng dẫn Phụ huynh theo dõi thông tin con và quản lý các dịch vụ đang sử dụng

Hướng dẫn Phụ huynh theo dõi thông tin con và quản lý các dịch vụ đang sử dụng

Mục đích: Giúp Phụ huynh dễ dàng thêm liên kết con, chỉnh sửa thông tin con và theo dõi các dịch vụ đăng ký sử dụng với Nhà trường.

Hướng dẫn thực hiện:

Quản lý thông tin con và các dịch vụ

 1. Vào Thiết lập, chọn Quản lý thông tin con.
 2. Ứng dụng hiển thị danh sách các con đang liên kết tài khoản phụ huynh. Anh/chị nhấn chọn vào con để xem thông tin chi tiết:
  • Thông tin con: Họ tên; Ngày sinh; Lớp; Trường; Mã học sinh; Ảnh đại diện.
  • Dịch vụ đang sử dụng (kèm hạn sử dụng) cùng các dịch vụ khác Nhà trường cung cấp nhưng Phụ huynh chưa đăng ký.

Thêm con

 1. Trường hợp con mới triển khai dịch vụ SISAP, phụ huynh có thể Thêm con để theo dõi tình hình học tập, thông tin học phí của con bằng cách vào Quản lý thông tin con\Thêm con.
 2. Nhập Mã học sinh của con tại trường (Phụ huynh liên hệ Giáo viên phụ trách để nhận mã này), nhấn Xác nhận.
 3. Xác nhận thông tin con tại trường để hoàn tất thêm liên kết con. Ứng dụng sẽ tự động lấy lên thông tin con, tình hình học tập, thông tin học phí,… theo cập nhật của nhà trường để phụ huynh có thể sử dụng được ngay.

Chỉnh sửa thông tin con

 1. Để chỉnh sửa thông tin con, anh/chị chọn con và nhấn vào biểu tượng cây bút.
 2. Thay đổi thông tin con, chọn Lưu thay đổi.
 3. Nếu muốn thay đổi ảnh đại diện của con, nhấn vào ảnh và chọn ảnh Thư viện ảnh trên điện thoại hoặc chụp ảnh trực tiếp từ Máy ảnh. Khi tải ảnh mới lên ứng động sẽ cập nhật, anh/chị không cần chọn Lưu thay đổi.

Gộp thông tin con/Xóa thông tin con

 1. Trường hợp thông tin của cùng một con đang khác nhau (Ví dụ: Con từ Tiểu học chuyển lên THCS và có tài khoản con tại cả 2 cấp). Để việc theo dõi thuận tiện hơn, Phụ huynh có thể gộp hoặc xóa thông tin con bằng cách vào Quản lý thông tin con\Sửa.

 2. Để Gộp thông tin con:
  • Anh/chị chọn những thông tin con cần gộp, nhấn Gộp thông tin con.
  • Kiểm tra thông tin sau khi gộp và Xác nhận.
 3. Để Xóa thông tin con: Nhấn vào biểu tượng dấu x tại hồ sơ con tương ứng, Xác nhận xóa.
Cập nhật 10/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ