1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
  6. Hướng dẫn Phụ huynh đăng nhập để theo dõi tình hình học tập của con trên ứng dụng SISAP

Hướng dẫn Phụ huynh đăng nhập để theo dõi tình hình học tập của con trên ứng dụng SISAP

Sau khi cài đặt ứng dụng SISAP Phụ huynh, anh chị mở ứng dụng và đăng nhập theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập theo thông tin tài khoản được GVCN cung cấp. Trong đó:

  • Tài khoản: Nhập số điện thoại Phụ huynh đăng ký sử dụng dịch vụ với Nhà trường.
  • Mật khẩu: Theo danh sách tài khoản được GVCN thông báo.

Nhấn Đăng nhập.

Bước 2: Phụ huynh nhập họ tên của mình và nhập mật khẩu mới (Ít nhất 8 ký tự). Nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Việc đổi mật khẩu mới chỉ bắt buộc trong lần đăng nhập đầu tiên để tăng tính bảo mật cho tài khoản cho Phụ huynh.

Bước 3: Nhập mã xác thực gửi về tin nhắn điện thoại của Phụ huynh.
Bước 4: Sau khi đổi mật khẩu thành công, anh chị kiểm tra thông tin con và nhấn Bắt đầu theo dõi tình hình học tập của con thông qua ứng dụng SISAP.

Lưu ý:

  1. Trường hợp Phụ huynh sử dụng cùng 1 số điện thoại đăng ký dịch vụ cho nhiều con với Nhà trường, SISAP tự động liên kết và hiển thị thông tin các con để Phụ huynh bắt đầu sử dụng ngay.
  2. Trường hơp Phụ huynh tự đăng ký tài khoản SISAP và đăng ký sử dụng dịch vụ với Nhà trường, SISAP tự động cập nhật thông tin con để anh chị bắt đầu sử dụng ngay các dịch vụ số liên lạc điện tử, ôn tập, đóng tiền học trực tuyến,…

Xem thêm: Hướng dẫn Phụ huynh đăng nhập SISAP qua Zalo

Cập nhật 11/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ