Phụ huynh làm thế nào để đăng ký tài khoản SISAP?

Phụ huynh đăng ký tài khoản SISAP từ tin nhắn mời tham gia SISAP của nhà trường hoặc chủ động đăng ký tài khoản thông qua ứng dụng SISAP (nếu không nhận được tin nhắn mời tham gia SISAP của nhà trường)

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng “mũi tên” để xem hướng dẫn chi tiết 

I. Phụ huynh nhận được tin nhắn mời tham gia SISAP của nhà trường

I. Phụ huynh nhận được tin nhắn mời tham gia SISAP của nhà trường

 1. Sau khi nhận được tin nhắn mời tham gia SISAP từ nhà trường, phụ huynh nhấn địa chỉ nhà trường gửi thông qua tin nhắn.
 2. Tại đây, anh/chị nhìn thấy thông tin của con em mình.

  • Trường hợp trên điện thoại anh/chị chưa có ứng dụng SISAP, nhấn Tải ứng dụng để tải ứng dụng SISAP về điện thoại (Xem hướng dẫn tải ứng dụng SISAP tại đây)
  • Trường hợp trên điện thoại anh/chị đã có ứng dụng SISAP, nhấn Xác nhận sử dụng/ nhấn Mở
 3. Anh/chị thực hiện đăng nhập vào SISAP thông qua tài khoản Zalo bằng cách nhấn Đăng nhập với Zalo/ nhấn Mở
 4. Nhấn Mở
 5. Nhập số điện thoại anh/chị đăng ký tài khoản Zalo, nhấn Bắt Đầu sử dụng
  Lưu ý:
  Anh/chị nên sử dụng số điện thoại đăng ký Zalo giống với số điện thoại đăng ký với nhà trường (số điện thoại anh/chị nhận tin nhắn mời tham gia SISAP)
  Từ lần đăng nhập tiếp theo qua Zalo, anh/chị nhập số điện thoại, mã xác thực để xác thực thông tin và bảo mật dữ liệu của mình.
 6. Trường hợp không có tài khoản Zalo, anh/chị tự đăng ký tài khoản qua số điện thoại bằng cách nhấn Đăng ký ngay
  • Nhập thông tin Họ, tên, SĐT, Email Mật khẩu
  • Chạm Đăng ký. Nhập Mã xác thực được gửi về điện thoại của anh chị
  • Trường hợp phụ huynh đã có tài khoản SISAP, số điện thoại đăng nhập không giống số điện thoại nhà trường gửi tin nhắn, phần mềm hiển thị thông báo:
   Nhấn Liên kết để liên kết liên kết tài khoản với số điện thoại nhà trường gửi thông báo
  • Trường hợp anh/chị đã tạo nhiều hồ sơ con, sau khi nhấn địa chỉ mời tham gia SISAP của nhà trường gửi thông qua tin nhắn SMS thì anh/chị cần chọn hồ sơ con liên kết với thông tin con ở trường.
 7. Nhấn Hoàn thành, ứng dụng tự động liên kết với thông tin con ở trường. Bố mẹ theo dõi ngay được các thông tin học tập, tiền học, ôn tập trực tuyến, … trên ứng dụng SISAP ngay khi giáo viên cập nhật thông tin.
II. Phụ huynh không nhận được tin nhắn mời tham gia SISAP từ nhà trường

II. Phụ huynh không nhận được tin nhắn mời tham gia SISAP từ nhà trường

Nếu không nhận được tin nhắn từ nhà trường, Phụ huynh có thể tự đăng nhập vào ứng dụng SISAP Phụ huynh bằng tài khoản Zalo hoặc đăng ký tài khoản bằng số điện thoại của mình. Sử dụng mã SISAP để liên kết với thông tin con ở trường.

 1. Tải ứng dụng SISAP Phụ huynh về điện thoại
  (Xem hướng dẫn tại đây)
 2. Anh/chị thực hiện đăng nhập vào SISAP thông qua tài khoản Zalo bằng cách nhấn Đăng nhập với Zalo/ nhấn Mở
 3. Nhấn Mở
 4. Nhập số điện thoại anh/chị đăng ký tài khoản Zalo, nhấn Bắt Đầu sử dụng
  Lưu ý:
  Anh/chị nên sử dụng số điện thoại đăng ký Zalo giống với số điện thoại đăng ký với nhà trường (số điện thoại anh/chị nhận tin nhắn mời tham gia SISAP)
  Từ lần đăng nhập tiếp theo qua Zalo, anh/chị nhập số điện thoại, mã xác thực để xác thực thông tin và bảo mật dữ liệu của mình.
 5. Trường hợp không có tài khoản Zalo, anh/chị tự đăng ký tài khoản qua số điện thoại bằng cách nhấn Đăng ký ngay
  • Nhập thông tin Họ, tên, SĐT, Email Mật khẩu
  • Chạm Đăng ký. Nhập Mã xác thực được gửi về điện thoại của anh chị
 6. Anh/chị thực hiện tạo hồ sơ cho con để kết nối với nhà trường: Họ và tên con, Trường học hiện tại con đang học, nhấn Tiếp tục
 7. Tại bước Chọn dịch vụ. Anh/chị chạm vào dịch vụ đã chọn sử dụng, nhấn Liên kết con để liên kết với thông tin con ở trường.
  • Nhập thông tin Họ tên con, Trường, Lớp, Ngày sinh của con, nhấn Xác nhận
  • Hoặc nhấn Nhập mã SISAP, nhập SISAP của con, nhấn Kích hoạt
  • Trường hợp có học sinh trùng học tên, ngày sinh của con, anh/chị chọn con theo mã SISAP
 8. Bố mẹ theo dõi ngay được các thông tin học tập, tiền học, ôn tập trực tuyến, … trên ứng dụng SISAP ngay khi giáo viên cập nhật thông tin.

 

Cập nhật 10/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ