Hướng dẫn đổi mật khẩu SISAP Phụ huynh

Mục đích: Giúp Phụ huynh tăng tính bảo mật cho tài khoản SISAP của mình.

Hướng dẫn thực hiện: 

  1. Phụ huynh vào Thiết lập, chọn Đổi mật khẩu.

  2. Để đổi mật khẩu mới, anh/chị vui lòng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mình muốn thay đổi. Nhấn Lưu thay đổi.

    Lưu ý: Mật khẩu mới cần đáp ứng điều kiện (Ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số)
  3. Màn hình hiển thị thông báo như ảnh là anh/ chị đã đổi mật khẩu thành công.
Cập nhật 14/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ