Hướng dẫn tải và cài đặt SISAP Phụ huynh

Hệ điều hành iOS

​Thực hiện cài đặt theo các bước sau:

Bước 1: Mở App Store, nhấn vào Tìm kiếm, nhập SISAP Phụ huynh, nhấn vào biểu tượng đám mây để tải ứng dụng về máy.

Bước 2: Sau khi tải ứng dụng, anh chị tiến hành Đăng nhập nếu như đã có tài khoản hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản.

Bước 3: Nếu chưa có tài khoản, anh chị nhấn Đăng ký ngay và điền đầy đủ các thông tin: Họ tên, số điện thoại, mật khẩu và nhấn Đăng ký.

Bước 4: Khi điền đầy đủ thông tin, anh chị Thêm hồ sơ con, nhấn Tiếp tục.

Bước 5: Sau khi nhấn Tiếp tục, anh chị có thể chọn dịch vụ cho con và sử dụng SISAP phụ huynh.

Hệ điều hành Android

Thực hiện cài đặt theo các bước sau:

Bước 1: Mở CH Play, chọn vào khung tìm kiếm để gõ từ khóa SISAP.

Bước 2: Nhấn Install (Cài đặt).

Bước 3: Nhấn Open.

Bước 4: Thực hiện Đăng ký tài khoản nếu Phụ huynh chưa có tài khoản hoặc Đăng nhập vào ứng dụng nếu đã được kích hoạt tài khoản và chọn dịch vụ cho con.

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ