Hướng dẫn tải và cài đặt SISAP Phụ huynh

Hệ điều hành iOS

​Thực hiện cài đặt theo các bước sau:

  1. Mở App Store, nhấn vào Tìm kiếm, nhập SISAP
  2. Nhấn Nhận cạnh biểu tượng ứng dụng SISAP, nhập mật khẩu cho máy.
  3. Nhấn Mở sau khi tải về hoàn tất.
  4. Thực hiện Đăng ký tài khoản nếu Phụ huynh chưa có tài khoản hoặc Đăng nhập vào ứng dụng nếu được nhà trường cung cấp tài khoản.

Hệ điều hành Android

Thực hiện cài đặt theo các bước sau:

  1. Mở CH Play, chọn vào khung tìm kiếm để gõ từ khóa SISAP.
  2. Nhấn Install (Cài đặt).
  3. Nhấn Open.
  4. Thực hiện Đăng ký tài khoản nếu Phụ huynh chưa có tài khoản hoặc Đăng nhập vào ứng dụng nếu đã được kích hoạt tài khoản.
Cập nhật 21/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ