Phụ huynh quên mật khẩu phải làm thế nào?

Trong trường hợp phụ huynh bị quên mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng, để có thể đăng nhập lại vào ứng dụng SISAP anh/chị thực hiện như sau:

  1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại.
  2. Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu. 

  3. Nhập số điện thoại đã đăng ký của phụ huynh, nhấn Tiếp tục.
  4. Hệ thống sẽ gửi thông tin mã xác thực tới tin nhắn số điện thoại của phụ huynhNhập thông tin Mã xác thực.

    Lưu ý:
    Sau khoảng 120 giây nếu chưa nhận được mã xác thực về máy, anh/chị nhấn Gửi lại mã xác thực.
  5. Sau khi nhập mã xã thực, anh/ chị vào tạo mật khẩu mới.
  6. Sau khi tạo mật khẩu mới, màn hình hiển thị tên đăng nhập, mật khẩu mới vừa tạo. Anh chị chọn Đăng nhập để tiếp tục sử dụng ứng dụng SISAP Phụ huynh.
Cập nhật 15/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ