1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo khác
 5. TB-S01: Sổ theo dõi thiết bị giáo dục

TB-S01: Sổ theo dõi thiết bị giáo dục

Mục đích:

Giúp cán bộ thiết bị ghi chép thông tin về thiết bị và quản lý số lượng, biến động tăng giảm thiết bị giáo dục trong năm học.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Báo cáo/TB-S01: Sổ theo dõi thiết bị giáo dục.Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 2. Khai báo các tham số báo cáo:
  • Hình thức thống kê theo: Môn học/Lớp học
  • Loại sổ In theo Từng năm/5 năm
  • Chọn năm học muốn thống kê thiết bị
  • Chọn môn học để thống kê thiết bị
  • Tùy chọn Hiển thị số lượng thiết bị bỏng, Hiển thị số lượng chi tiết theo kỳ, Hiển thị dữ liệu trên 1 sổ
  • Nhập tên cán bộ phụ trách chính. Trong trường hợp Nhà trường phân công nhiều giáo viên quản lý thiết bị, nhấn Tùy chỉnh để nhập nhanh thông tin ngay trên phần mềm (Họ tên; Chức trách; Nhiệm vụ; Thời gian quản lý)
 1. Nhấn Lấy dữ liệu,phần mềm tự động xuất báo cáo theo các tham số thiết lập ở trên.
Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ