1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo khác
 5. TB-BC05: Thống kê số tiết sử dụng thiết bị theo giáo viên

TB-BC05: Thống kê số tiết sử dụng thiết bị theo giáo viên

Mục đích: Giúp cán bộ thiết bị thống kê số tiết sử dụng thiết bị theo giáo viên để báo cáo lên cấp trên.

Hướng dẫn thực hiên:

 1. Vào Báo cáo, chọn TB-BC05: Thống kê số tiết sử dụng thiết bị theo giáo viên.
 2. Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo tham số:
  • Chọn năm học cần thống kê.
  • Khai báo thời gian cần thống kê: Cả năm; Học kỳ I; Học kỳ II; Theo tháng.
  • Xem theo: Thiết bị hoăc Giáo viên.
  • Khai báo thiết bị/giáo viên tương ứng.
  • Tùy chỉnh hiển thị chân chữ ký xuất hiện trên báo cáo.

4. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm trả ra báo cáo theo thiết lập bên trên.

 • Xem theo Thiết bị:
 • Xem theo Giáo viên:
Cập nhật 27/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ