1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo khác
 5. Báo cáo số tiết sử dụng thiết bị/kho phòng (THCS/THPT)

Báo cáo số tiết sử dụng thiết bị/kho phòng (THCS/THPT)

Mục đích

Giúp CBTB thống kê tình hình mượn trả thiết bị theo loại thiết bị hoặc thiết bị trong kho phòng.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo/Số tiết sử dụng thiết bị/kho phòng. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Năm học/Thời gian cần in báo cáo
  • Thống kê theo: Loại thiết bị, Thiết bị, Kho phòng
  • Chọn thiết bị cần in báo cáo
  • Tùy chọn khác in báo cáo
   • Mỗi thiết bị là 1 báo cáo
   • Thống kê dữ liệu của tất cả giáo viên
 3. Nhấn Đồng ý, nhấn Xuất khẩu để xuất báo cáo ra các định dạng word, excel,….
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ