1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo khác
 5. TB-BC04: Thống kê thiết bị tự làm theo giáo viên

TB-BC04: Thống kê thiết bị tự làm theo giáo viên

Mục đích: Giúp cán bộ thiết bị thống kê được những thiết bị do giáo viên bộ môn tự làm để báo cáo lên cấp trên và vinh danh các giáo viên có nhiều sáng tạo trong việc tự làm thiết bị giảng dạy.

Các bước thực hiện:

 1. Anh/chị thực hiện thêm thiết bị tự làm trên Danh mục thiết bị theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Vào Thiết bị\Báo cáo, chọn TB-BC04: Thống kê thiết bị tự làm theo giáo viên. Nhấn đúp chuột vào báo cáo hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các thâm số báo cáo:
  • Năm học: Phần mềm mặc định lấy lên năm học hiện tại, anh/chị có thể tùy chỉnh theo năm học cần thống kê.
  • Học kỳ: Tùy chọn Học kỳ I; Học kỳ II hoặc Cả năm học.
  • Từ ngày – Đến ngày: chọn khoảng thời gian cần thống kê số lượng thiết bị tự làm
  • Thống kê theo: Tích chọn Số lượng thiết bị hoặc Danh sách thiết bị.
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh hiển thị chân chữ ký trên báo cáo.

4. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm tự động xuất báo cáo dựa trên tham số đã khai báo ở trên.

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ