1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo khác
 5. Thống kê số tiết thực hành biểu diễn đã thực hiện

Thống kê số tiết thực hành biểu diễn đã thực hiện

Mục đích

Giúp CBTB in được báo cáo thống kê số tiết sử dụng thiết bị theo mục đích biểu diễn, thực hành gửi đơn vị cấp trên.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo/Sổ mượn trả thiết bị. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem 
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Thời gian cần in báo cáo
  • Kho/phòng chứa thiết bị cần in báo cáo
  • Môn học 
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh thiết lập chân chữ ký phù hợp với đơn vị của mình
   • Tích chọn/Bỏ tích chọn vào người ký muốn hiển thị/không muốn hiển thị lên báo cáo
   • Nhấn vào biểu tượng này, kéo thả để thay đổi vị trí chữ ký
   • Nhấn Lấy lại mặc định để thiết lập lại hiển thị chữ ký như ban đầu.
   • Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc thiết lập
 3. Nhấn Xác nhận, nhấn biểu tượng này để xuất báo cáo ra tệp excel, word,…
Cập nhật 11/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ