Thông tin liên hệ

Mục đích

Hỗ trợ CBTV thêm nhanh thông tin liên hệ của nhà trường.

Các bước thực hiện

 1. Nhấn Hệ thống/Thiết lập/Thông tin đơn vị.
 2. Chọn Thông tin liên hệ để khai báo các thông tin liên hệ của đơn vị:
  • Tỉnh/Thành phố
  • Quận/Huyện
  • Xã/Phường
  • Địa chỉ
  • Email
  • Số điện thoại
  • Fax
  • Website

Lưu ý: Những ô có dấu * đỏ là thông tin bắt buộc, CBTV vui lòng nhập đầy đủ.

3. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ