Ký hiệu xếp giá

Mục đích

Hỗ trợ CBTV đánh ký hiệu xếp giá cho tài liệu để sắp xếp tài liệu theo nguyên tắc khoa học.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 1. Nhấn Hệ thống/Thiết lập/Ký hiệu xếp giá để thiết lập các ký hiệu xếp giá cho tài liệu.
 2. Sử dụng ký hiệu phân loại tài liệu
  Nếu tích chọn Sử dụng ký hiệu phân loại tài liệu, CBTV có thể sử dụng 1 trong 2 Bảng KHPL có sẵn do Hệ thống cung cấp:

  • Bảng KHPL theo chuẩn thư viện quốc gia
  • Bảng KHPL theo chuẩn DDC

 1. Sử dụng ký hiệu tên tác giả
  Nếu tích chọn Sử dụng ký hiệu tên tác giả, CBTV có thể chọn 1 trong các hình thức đặt ký hiệu như sau:
 1. Sử dụng ký hiệu tên sách
  Nếu tích chọn Sử dụng ký hiệu tên sách, CBTV có thể chọn 1 trong các hình thức đặt ký hiệu như sau: 
 2. Nhấn Lưu để hoàn tất
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ