Số ngày mượn tối đa

Mục đích

Số ngày mượn tối đa được thiết lập theo quy định của đơn vị đối với từng loại đối tượng bạn đọc, giúp CBTV quản lý sách mượn quá hạn của bạn đọc

Các bước thực hiện:

  1. Nhấn Hệ thống/Thiết lập/Số ngày mượn tối đa 
  2. Nhập số ngày mượn tối đa đối với từng đối tượng theo quy định của đơn vị
  3. Nhấn Lưu để hoàn tất.

 

Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ