Thông tin chung

Mục đích

Hỗ trợ CBTV thêm nhanh thông tin chung của đơn vị khi in báo cáo, sổ sách, phiếu in,…

Các bước thực hiện

 1. Nhấn Hệ thống/Thiết lập/Thông tin đơn vị
 2. Chọn mục Thông tin chung để khai báo các thông tin chung của đơn vị:
  • Chọn Tải lên logo để tải lên tệp logo của trường sẽ xuất hiện trong các chứng từ, thông báo thu tiền.
  • Tên đơn vị chủ quản
  • Tên trường
  • Khối
  • Cấp trường
  • Mã quan hệ ngân sách
  • Mã số thuế

3. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Cập nhật 24/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ