Chân chữ ký

Mục đích

Hỗ trợ CBTV thêm nhanh chân chữ ký của các đối tượng vào báo cáo, phiếu in.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  1. Nhấn Hệ thống/Thiết lập/Thiết lập chân chữ ký để thêm chân chữ ký cho các đối tượng
  2. Khai báo Chân chữ ký và Địa danh
  3. Nhấn Lưu để hoàn tất
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ