Giáo viên THCS/THPT làm thế nào để đăng ký mượn thiết bị?

Mục đích: Giúp giáo viên có thể dễ dàng mượn thiết bị ngay trên ứng dụng SISAP Giáo viên.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, chọn Thiết bị.
 • Anh/chị nhanh chóng theo dõi kế hoạch mượn thiết bị trong ngày của mình. Ngoài ra, anh/chị có thể lập phiếu đăng ký mượn thiết bị trong ngày/trong tuần hoặc chỉnh sửa/xóa kế hoạch mượn thiết bị.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Lập phiếu đăng ký mượn thiết bị

I. Lập phiếu đăng ký mượn thiết bị

Mượn theo ngày

 1. Chọn ngày cần lập kế hoạch mượn thiết bị. Nhấn Đăng ký mượn.
 2. Tại màn Mượn theo ngày: Tùy thuộc vào thiết lập thông tin trên phiếu đăng ký mượn thiết bị của nhà trường, anh/chị khai báo các thông tin bằng cách nhấn vào dấu mũi tên và chọn: Tiết học; Môn học; Lớp; Tiết PPCT; Mục đích,…
  Lưu ý: Ứng dụng tự động lấy lên thông tin Môn học; Tiết PPCT theo môn và Danh sách thiết bị kèm bài học để anh/chị lựa chọn nhanh chóng.
 3. Để mượn nhiều thiết bị cùng lúc, nhấn vào Chọn thiết bị tại mục Danh sách thiết bị. Tại thiết bị cần mượn, nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm vào danh sách mượn với số lượng tương ứng.
 4. Anh/chị cũng có thể tham khảo phiếu mượn thiết bị của giáo viên khác để chọn thiết bị phù hợp điền vào phiếu đăng ký mượn thiết bị của mình tại mục Tham khảo GV khác.
  • Chọn tên giáo viên mình muốn tham khảo phiếu mượn thiết bị trong danh sách.
  • Chọn tuần học cần tham khảo thông thiết bị.
  • Ứng dụng hiển thị danh sách các thiết bị đã được đăng ký mượn theo bộ lọc phía trên. Anh/chị tích chọn thiết bị phù hợp và nhấn Chọn thiết bị để điền vào phiếu đăng ký mượn thiết bị của mình.

6. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu để lưu phiếu đăng ký. Màn hình hiển thị thông báo như ảnh là đã đăng ký thành công.

Mượn dài hạn

Với các thiết bị được sử dụng thường xuyên trong mỗi tiết học, giáo viên có thể đăng ký mượn dài hạn bằng cách đăng ký tại mục Mượn dài hạn.

 1. Nhập các thông tin trên phiếu đăng ký mượn:
  • Tại mục Thời gian mượn: Chọn mượn Theo tháng/Theo kỳ/Cả năm hoặc Tùy chọn thời gian.
    

   • Chọn tháng/kỳ/thời gian tương ứng.
   • Phần mềm tự động lấy lên thông tin Ngày mượn và Ngày hẹn trả theo thời gian mượn của giáo viên.
  • Tự động lấy lên thông tin Môn học mà giáo viên phụ trách (theo phân công giảng dạy của giáo viên).
  • Tại Danh sách thiết bị: Chọn Thêm thiết bị để đăng ký những thiết bị cần mượn.
    

   • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để mượn thiết bị kèm số lượng mong muốn. Nhấn Chọn thiết bị để thêm vào danh sách.
   • Để tham khảo phiếu mượn thiết bị của các giáo viên bộ môn khác để tiết kiệm thời gian chọn thiết bị, thầy cô thao tác tại mục Tham khảo GV khác tương tự như hướng dẫn mượn thiết bị theo ngày.
 2. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu để tạo phiếu mượn thiết bị dài hạn.
 3. Sau khi đăng ký mượn thiết bị dài hạn thành công, nếu muốn thay đổi thông tin trên phiếu mượn, chọn Chỉnh sửa.
 4. Nếu muốn hủy đăng ký mượn, chọn Xóa phiếu mượn.
II. Nhân bản phiếu mượn thiết bị

II. Nhân bản phiếu mượn thiết bị

 • Nhằm hỗ trợ giáo viên tiết kiệm thời gian nhập liệu, tận dụng được thông tin đã lập trên các phiếu đăng ký mượn thiết bị đã có.
 • Thầy cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau để nhân bản phiếu mượn thiết bị.

1. Nhân bản danh sách thiết bị mượn sang tiết khác trong ngày

 • Trường hợp muốn mượn những thiết bị đã khai báo của tiết này sang tiết khác trong cùng 1 ngày, anh chị chọn Nhân bản bên dưới phiếu mượn và khai báo thông tin tiết học muốn mượn những thiết bị đó.
 • Nhấn Lưu để cập nhật danh sách thiết bị mượn trong ngày.

2. Nhân bản phiếu mượn từ tiết học trong ngày này sang ngày khác

 • Tại tiết học trong ngày cần sao chép danh sách thiết bị, chọn Nhân bản.
 • Chọn 1 ngày trong tuần học để sao chép phiếu mượn thiết bị đến ngày đó.
 • Nhập các thông tin còn thiếu trên phiếu mượn: Tiết học, Lớp, Tiết PPCT,… Nhấn Lưu để lưu thông tin phiếu mượn.

3. Nhân bản phiếu mượn từ ngày này sang ngày khác

 • Chọn ngày có phiếu mượn thiết bị cần nhân bản, chọn Nhân bản phiếu mượn.
 • Chọn nhân bản phiếu mượn Ngày.
 • Chọn một ngày trong tuần cần sao chép thông tin phiếu mượn thiết bị.
 • Nhập các thông tin còn trống trên phiếu đăng ký mượn ngày vừa được nhân bản, nhấn Lưu để lưu phiếu mượn thiết bị.

Lưu ý:

 1. Chỉ sao chép đến 1 ngày trong tuần mỗi lần.
 2. Trường hợp anh/chị thực hiện sao chép sang ngày có phiếu mượn đã được ghi mượn: Ứng dụng hiển thị thông báo ngày đã phát sinh phiếu đăng ký được ghi mượn nên không thể sao chép đến ngày này.
 3. Trường hợp sao chép sang ngày có phiếu chưa ghi mượn: Ứng dụng hiển thị Ngày đã phiếu phát sinh phiếu đăng ký mượn, bạn có muốn dữ liệu sao chép thay thế các phiếu đăng ký mượn này không?
  • Nếu anh/chị chọn : ứng dụng sao chép đè dữ liệu từ phiếu gốc lên phiếu có ngày sao chép đến.
  • Nếu anh/chị chọn Không: ứng dụng không thực hiện sao chép, giữ nguyên dữ liệu trên phiếu đã phát sinh.

4. Nhân bản phiếu mượn từ tuần này sang tuần khác

 • Chọn tuần cần nhân bản phiếu mượn thiết bị, chọn Nhân bản phiếu mượn.
 • Chọn 1 tuần tiếp theo cần sao chép thông tin phiếu mượn đến. Chọn Xong.
 • Màn hình hiển thị thông báo nhân bản phiếu mượn tuần thành công.
 • Anh/chị chuyển sang tuần vừa được sao chép thông tin đến, nhấn chọn từng ngày tương ứng để hoàn tất các thông tin (Tiết PPCT – Tên bài dạy, Lớp học,…). Chọn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: 

 1. Chỉ sao chép đến 1 tuần mỗi lần.
 2. Trường hợp anh/chị thực hiện sao chép sang tuần có phiếu mượn đã được ghi mượn: Ứng dụng hiển thị thông báo tuần đã phát sinh phiếu đăng ký được ghi mượn nên không thể sao chép đến ngày này.
 3. Trường hợp sao chép sang tuần có phiếu chưa ghi mượn: Ứng dụng hiển thị tuần đã phiếu phát sinh phiếu đăng ký mượn, bạn có muốn dữ liệu sao chép thay thế các phiếu đăng ký mượn này không?
  • Nếu anh/chị chọn : ứng dụng sao chép đè dữ liệu từ phiếu gốc lên phiếu có ngày sao chép đến.
  • Nếu anh/chị chọn Không: ứng dụng không thực hiện sao chép, giữ nguyên dữ liệu trên phiếu đã phát sinh.
III. Chỉnh sửa/Xóa phiếu mượn thiết bị

III. Chỉnh sửa/Xóa phiếu mượn thiết bị

Trường hợp cần chỉnh sửa/xóa thông tin phiếu mượn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tại phiếu mượn cần thay đổi thông tin, chọn Chỉnh sửa.
 2. Thay đổi thông tin trên phiếu mượn, nhấn Lưu để lưu thay đổi.

Trường hợp cần xóa phiếu mượn thiết bị, anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tại phiếu mượn cần xóa, chọn Xóa.
 2. Xác nhận Đồng ý để xóa phiếu mượn.

Ngoài ra, anh/chị có thể nhờ cán bộ thiết bị lập hộ phiếu đăng ký mượn thiết bị, xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 18/09/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ