Giáo viên chủ nhiệm làm thế nào để xem thời khóa biểu lớp mình chủ nhiệm?

Giáo viên chủ nhiệm xem nhanh thời khóa biểu của lớp mình chủ nhiệm.

  • Đăng nhập vào ứng dụng SISAP.
  • Chạm vào Thời khóa biểu
  • Tại đây hiển thị thời khóa biểu của lớp mà thầy cô đang chủ nhiệm (đã được tạo trên trang web MISA EMIS)
  • Thầy cô chọn sang ngày khác để xem thời khóa biểu của những ngày khác
Cập nhật 02/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ