1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Giáo viên
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
 6. Cấp Tiểu học
 7. Giáo viên chủ nhiệm
 8. [Tiểu học] Giáo viên nhìn lại kết quả, các hoạt động của học sinh tại Nhật ký lớp

[Tiểu học] Giáo viên nhìn lại kết quả, các hoạt động của học sinh tại Nhật ký lớp

Mục đích: Tại cấp Tiểu học, Giáo viên có thể xem lại sự kiện, hình ảnh của lớp mình phụ trách trong học kỳ/năm học vừa qua.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào đầu học kì II, cuối năm học, Giáo viên có thể nhìn lại một học kỳ/năm học vừa qua của lớp mình đang phụ trách tại Nhật ký lớp.
 2. Nhìn lại năm học/học kì vừa qua của cả lớp.
 3. Đối với Lớp 1-2-3: Hiển thị Đánh giá kết quả giáo dục, tỷ lệ % học sinh trong lớp Hoàn thành xuất sắc/Hoàn thành tốt/Hoàn thành/Chưa hoàn thành chương trình học.
 4. Đối với Lớp 4-5: Hiển thị tỷ lệ Hoàn thành chương trình học Tiểu học.
 5. Học sinh của lớp được nhận khen thưởng cấp trường.
 6. Kết quả học tập từng môn: Tỷ lệ % điểm thi cuối HK đạt điểm giỏi (Điểm 9;10)
 7. Chiều cao: Bảng xếp hạng 3 học sinh cao nhất lớp.
 8. Chuyên cần: Thống kê tỷ lệ % học sinh đi học đầy đủ, nghỉ học có phép/không phép của lớp trong học kỳ/năm học vừa qua.
 9. Bài đăng được tương tác nhiều nhất/yêu thích nhất: Nhìn lại bài đăng được tương tác/ yêu thích nhất.
 10. Lời nhắn gửi trước khi bắt đầu năm học mới.
Cập nhật 05/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ