Giáo viên chủ nhiệm muốn xem thống kê tình hình lớp thì làm thế nào?

Giáo viên chủ nhiệm muốn theo dõi tình hình thống kê của lớp thì có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

 1. Chạm vào ứng dụng SISAP GIÁO VIÊN trên điện thoại.
 2. Chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển tới màn hình Nghiệp vụ giáo viên.
 3. Chọn tab Thống kê.
  • Tại đây giáo viên có thể theo dõi tình hình thống kê theo từng tiêu chí như
   • Thống kê tình hình chuyên cần của lớp (có thể xem theo học sinh và số lượt)
    Lưu ý: Nhấn vào mũi tên để lựa chọn xem thống kê chuyên cần trong ngày, 7 ngày gần đầy, 30 ngày gần đây
   • Thống kê tình hình thu tiền học
    • Theo Tháng
    • Theo khoản thu
   • Thống kê tình hình kết quả học tập của cả lớp
    • Theo kỳ
    • Theo môn học và hoạt động
 4. Chạm vào xem chi tiết tại từng tiêu chí thống kê để xem chi tiết danh sách học sinh trong các tiêu chí đó.

  Lưu ý: Đối với các giáo viên chủ nhiệm khối lớp 5 còn có thể xem Thống kê hoàn thành chương trình học của lớp.

Cập nhật 27/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ