1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Giáo viên
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
 6. Cấp THCS
 7. Giáo viên chủ nhiệm
 8. [THCS/THPT] Giáo viên nhìn lại kết quả, các hoạt động của học sinh tại Nhật ký lớp

[THCS/THPT] Giáo viên nhìn lại kết quả, các hoạt động của học sinh tại Nhật ký lớp

Mục đích: Tại cấp Tiểu học, Giáo viên có thể xem lại sự kiện, hình ảnh của lớp mình phụ trách trong học kỳ/năm học vừa qua.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào đầu học kì II, cuối năm học, Giáo viên có thể nhìn lại một học kỳ/năm học vừa qua của lớp mình đang phụ trách tại Nhật ký lớp.
 2. Nhìn lại năm học/học kì vừa qua của cả lớp.
 3. Theo dõi tỷ lệ % học sinh đã đạt Danh hiệu: Học sinh Xuất sắc; Giỏi; Tiên tiến;…
 4. Theo dõi Kết quả học tập của học sinh trong lớp hoặc kết quả Xét tốt nghiệp đối với lớp 9; 12.
 5. Học sinh của lớp được nhận khen thưởng cấp trường.
 6. Thống kê top 3 học sinh có điểm trung bình các môn cao nhất lớp và học sinh đạt điểm trung bình cao nhất từng môn.
 7. Bài đăng được tương tác nhiều nhất/yêu thích nhất: Nhìn lại bài đăng được tương tác/ yêu thích nhất.
 8. Lời nhắn gửi trước khi bắt đầu năm học mới.
Cập nhật 11/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ