1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R161 – Phát hành ngày 25/07/2023

Tính năng mới R161 – Phát hành ngày 25/07/2023

1. Kế toán mong muốn nắm bắt nhanh tổng số học sinh toàn trường trong đợt thu để dễ dàng xác nhận theo dõi đúng số lượng học sinh so với thực tế

Trước đây:

 • Đầu tháng, Kế toán lập đợt thu cho tất cả học sinh trong trường. Tuy nhiên trong tháng sẽ phát sinh học sinh nghỉ học tạm thời cần bỏ khỏi đợt thu; hoặc học sinh chuyển đến giữa tháng cần thêm vào đợt thu.
 • Kế toán cần tính toán lại số học sinh trong đợt thu toàn trường. Tuy nhiên phần mềm chỉ hiển thị tổng số học sinh từng khối, chưa tổng hợp tổng số học sinh toàn trường trong đợt thu.
 • Kế toán khó theo dõi và mất thời gian tổng hợp thủ công số học sinh toàn trường.

Từ phiên bản R161:

 • Kế toán mong muốn nắm bắt nhanh tổng số học sinh toàn trường trong đợt thu để dễ dàng xác nhận theo dõi đúng số lượng học sinh so với thực tế.
 • Tại Quản lý thu\Đợt thu, khi xem Tổng quan:
  • Bổ sung thêm cột thông tin:
   • Số học sinh đã thông báo: Hiển thị số lượng học sinh đã gửi Thông báo thu tiền.
   • Số học sinh trong đợt: Lấy lên số lượng học sinh trong đợt thu.
  • Bỏ cột Thông báo.
  • Ở cột Nhóm lớp/Lớp: Không hiển thị tổng số học sinh trong đợt thu.

2. Kế toán mong muốn hạch toán số tiền phụ huynh đã nộp theo đúng thời hạn tiền về của JETPAY để khớp số liệu báo cáo kế toán

Trước đây:

 • Với đơn vị triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua JETPAY, ghi nhận nhiều lỗi giao dịch như thanh toán thành công, bị trừ tiền những chưa được gạch nợ.
 • Nhà trường mất thời gian đối soát số lượng giao dịch trên JETPAY và tình trạng gạch nợ trên EMIS Khoản thu.

Từ phiên bản R161:

 • Kế toán mong muốn hạch toán số tiền phụ huynh đã nộp theo đúng thời hạn tiền về của JETPAY để khớp số liệu báo cáo kế toán.
 • Tại Quản lý thu\Đối soát giao dịch thanh toán: Sửa lại giao diện và chức năng đối với tất cả các đơn vị triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua JETPAY.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Kế toán mong muốn quản lý thu những khoản thu có đơn vị tính là Tuần để thực hiện thu theo đúng chỉ đạo của Phòng Giáo dục

Trước đây:

 • Đặc thù tại PGD huyện Cẩm Giàng, đối với cấp Tiểu học: Khoản thu tiền học buổi chiều được tính theo đơn vị Tuần và thu theo kỳ. Đây là khoản cố định, không hoàn trả.
 • Tại Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu: Đáp ứng thêm khoản thu có đơn vị tính, tuy nhiên chưa đáp ứng tính theo Tuần.

Từ phiên bản R161:

 • Kế toán mong muốn quản lý thu những khoản thu có đơn vị tính là “Tuần” để thực hiện thu theo đúng chỉ đạo của Phòng Giáo dục.
 • Tại Hệ thống\Danh mục: Bổ sung danh mục Đơn vị tính.
  • Cho phép Thêm mới/Sửa/Xóa đơn vị tính của khoản thu tại đơn vị.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Kế toán mong muốn linh hoạt sử dụng các loại mã (mã học sinh, mã định danh cá nhân…) đang có tại đơn vị khi tiền học giúp phụ huynh dễ nhập, nhớ khi thanh toán tiền học

Trước đây:

 • Hiện các đơn vị trưởng học đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Khi triển khai thì mỗi học sinh được cấp một mã thanh toán để phụ huynh/học sinh tra cứu và thanh toán tiền học.
 • Tùy vào từng đơn vị có nhu cầu sử dụng những loại mã khác nhau như:
  • Số định danh cá nhân của học sinh.
  • Mã học sinh trường đã quản lý từ trước.
  • Mã thanh toán được sinh khi Nhà trường triển khai thanh toán với đối tác khác.
 • Tuy đã cải tiến nhưng mã học sinh khá dài nên phụ huynh khó nhớ. Không đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng các loại mã khác nhau của khách hàng.

Từ phiên bản R161:

 • Kế toán mong muốn linh hoạt sử dụng các loại mã (mã học sinh, mã định danh cá nhân…) đang có tại đơn vị khi tiền học giúp phụ huynh dễ nhập, nhớ khi thanh toán tiền học.
 • Tại Hệ thống\Danh sách học sinh: Khi xem danh sách Hồ sơ học sinh\Thông tin học sinh.
  • Bỏ tính năng Tạo mã học sinh.
  • Khi thêm mới hồ sơ học sinh: Cho phép Kế toán tự nhập thông tin Mã học sinh.
  • Khi sửa hồ sơ học sinh:
   • Được phép đổi mã học sinh: 1 năm học 1 lần.
   • Không được phép đổi: Đã thông báo thu tiền cho học sinh những chưa xác nhận thu; Không sửa ở năm học cũ.
  • Khi xóa hồ sơ trên phần mềm: Tự động xóa mã học sinh.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 26/07/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ