1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R139 Thiết bị – Ngày phát hành 06/10/2022

R139 Thiết bị – Ngày phát hành 06/10/2022

1. Giáo viên bộ môn muốn bổ sung phân phối chương trình cho khối lớp 3 của các bộ sách mới

Trước đây:

 • Phần mềm mặc định mang đi phân phối chương trình (PPCT) của các khối lớp nhưng đang lấy theo chương trình cũ.
 • Giáo viên mất thời gian nhập lại PPCT do chưa có sẵn PPCT theo 3 bộ sách mới của khối lớp 3.

Từ phiên bản R139 Thiết bị: 

 • Cập nhật bổ sung PPCT của 3 bộ sách mới cho khối 3 tại mục Hệ thống\Bài học sử dụng thiết bị.

2. Giáo viên bộ môn muốn bổ sung phân phối chương trình học mới cho khối lớp 7 của bộ sách Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo

Trước đây:

 • Phần mềm mặc định mang đi phân phối chương trình (PPCT) của các khối lớp nhưng đang lấy theo chương trình cũ.
 • Giáo viên mất thời gian nhập lại PPCT do chưa có sẵn của khối lớp 7 theo 2 bộ sách mới Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo.

Từ phiên bản R139 Thiết bị: 

 • Cập nhật bổ sung PPCT của 2 bộ sách mới cho khối 7 tại mục Hệ thống\Bài học sử dụng thiết bị.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Giáo viên bộ môn mong muốn khi đăng ký mượn thiết bị của một khối lớp thì chỉ hiển thị Phân phối chương trình (PPCT) của khối lớp đó để tránh nhầm lẫn giữa các tiết PPCT của các khối khác

Trước đây:

 • Khi lập phiếu đăng ký mượn thiết bị, giáo viên bộ môn thao tác chọn tiết học, môn học, khối lớp, danh sách tiết PPCT, từ đó chọn được thiết bị cần mượn.
 • Tuy nhiên phần mềm hiển thị toàn bộ PPCT của tất cả khối lớp và môn học kể cả khi đã chọn khối lớp/môn học cụ thể nên giáo viên bộ môn mất nhiều thời gian tìm kiếm PPCT tương ứng.

Từ phiên bản R139 Thiết bị:

 • Giáo viên bộ môn sau khi chọn khối lớp hoặc môn học thì phần mềm sẽ tự động chỉ hiển thị PPCT của khối lớp/môn học tương ứng.
 • Phạm vi áp dụng:
  • Ghi mượn nhanh thiết bị
  • Đăng ký kho phòng
  • Ghi mượn nhanh kho phòng
  • Sao chép phiếu mượn
  • Thêm nhiều thiết bị

4. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể ghi mượn thiết bị mà không cần đăng ký mượn thiết bị để tiết kiệm thời gian

Trước đây:

 • Phần mềm hỗ trợ tính năng Ghi mượn nhanh giúp cán bộ thiết bị chỉ cần thao tác lập phiếu mượn 1 lần là có thể ghi nhận tương đương 2 thao tác là Đăng ký mượn và Ghi mượn thiết bị.
 • Tuy nhiên hiện button Ghi mượn nhanh đang bị ẩn trong button Ghi mượn nên nhiều cán bộ thiết bị không nắm được và mất thời gian thao tác.

Từ phiên bản R139 Thiết bị:

 • Tách button Ghi mượn nhanh ra khỏi Ghi mượn, hiển thị ngoài màn hình.
 • Lần đầu truy cập màn Mượn thiết bị hiển thị hướng dẫn.
 • Bổ sung câu ghi chú hướng dẫn khi lập phiếu ghi mượn nhanh.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Giáo viên bộ môn và cán bộ thiết bị mong muốn có thể tìm kiếm nhanh thiết bị cần mượn bằng tên để tiết kiệm thời gian

Trước đây:

 • Khi lập phiếu đăng ký mượn thiết bị, phần mềm tự động mở ra ô tên thiết bị nhưng chưa hiển thị con trỏ nhập tên thiết bị nên nhiều cán bộ thiết bị/giáo viên bộ môn không biết có thể tìm kiếm thiết bị bằng cách nhập tên.
 • Thay vào đó phải nhấn vào dấu mũi tên để xổ ra danh sách thiết bị và chọn thiết bị gây mất thời gian.

Từ phiên bản R139 Thiết bị:

 • Bổ sung text hướng dẫn tại ô tên thiết bị để giáo viên bộ môn/cán bộ thiết bị biết có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập tên thiết bị.

6. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể thấy được số tiết sử dụng thiết bị trong kế hoạch mượn thiết bị của giáo viên bộ môn để dễ dàng đối chiếu với quy định tại trường

Trước đây:

 • Tại Mượn trả\Kế hoạch mượn, phần mềm không hiển thị số tiết sử dụng thiết bị khiến giáo viên mỗi lần lên kế hoạch mượn xong sẽ mất thời gian đếm lại số tiết.

Từ phiên bản R139 Thiết bị:

 • Bổ sung cột Số tiết SD thiết bị tại màn Kế hoạch mượn, số tiết này bằng tổng số tiết đăng ký mượn thiết bị trên phiếu.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

7. Cán bộ thiết bị được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình mượn trả các giáo viên trong trường muốn được quản lý và phân quyền trên phân hệ thiết bị cho các vai trò này

Trước đây:

 • Cán bộ thiết bị khi tạo tài khoản cho giáo viên trong trường sử dụng phần mềm chọn sai vai trò nhưng không nhìn thấy các vai trò này để phân quyền lại. Dẫn đến giáo viên không có quyền mượn trả thiết bị.

Từ phiên bản R139 Thiết bị:

 • Bổ sung thêm vai trò Giáo viên bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm trên phần Quản lý vai trò của tài khoản qlthietbi.
 • Bỏ quyền thêm vai trò cho tài khoản qlthietbi (Chỉ vai trò Quản trị hệ thống mới có quyền thêm vai trò).
Cập nhật 05/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ