1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R176 – Phát hành ngày 09/05/2024

Tính năng mới R176 – Phát hành ngày 09/05/2024

I. EMIS Thư viện

1. Cán bộ thư viện mong muốn nhanh chóng phân biệt được các quyển sách cùng nhan đề, tác giả, nhà xuất bản nhưng khác nhau về năm xuất bản để lấy đúng sách cho bạn đọc mượn

Trước đây:

 • Đầu năm, đơn vị có nhập sách theo chương trình học mới về để trong thư viện cho bạn đọc mượn. Năm học sau, do một số nội dung trong sách theo chương trình học mới chưa hợp lý nên NXB đã chỉnh sửa và xuất bản lại, lúc này đơn vị nhập lượng sách mới này về. Về cơ bản 2 quyển sách này giống nhau về nhan đề, tên tác giả, nhà xuất bản, khác nhau về thông tin năm xuất bản.
 • Hiện tại mới cho phép in nhãn dán từ gáy đến bìa, nhãn dán có các thông tin: Ký hiệu kho sách, ký hiệu phân loại, ký hiệu tên sách, Số ĐKCB, Mã vạch. Chưa có thông tin năm xuất bản.
 • Với những quyển sách cùng nhan đề, cùng tác giả, cùng NXB thì CBTV/Bạn đọc phải mở phần sau để xem năm xuất bản thì mới tìm đúng quyển sách cần mượn, mất thời gian cho bạn đọc/CBTV.

Từ phiên bản R176:

 • Cán bộ thư viện có thể nhanh chóng phân biệt được các quyển sách cùng nhan đề, tác giả, nhà xuất bản nhưng khác nhau về năm xuất bản để lấy đúng sách cho bạn đọc mượn.
 • Tại Sách\Tùy chỉnh mẫu: Bổ sung mẫu nhãn sách.
  • Với mẫu nhãn dán từ gáy đến bìa A4, A5:
   • Phần dán gáy sách: Bổ sung thông tin Ký hiệu loại sách
   • Phần dán bìa sách: Bổ sung thông tin Ký hiệu tên tác giả
  • Với mẫu nhãn dán bát giác A4, A5: Bổ sung thông tin Năm xuất bản.

2. Cập nhật một số quy tắc trên Cổng bạn đọc

Từ phiên bản R176:

 • Tại Cổng bạn đọc thư viện điện tử:
  • Cập nhật một số quy tắc trên Cổng bạn đọc để thuận tiện cho bạn đọc tìm kiếm, sử dụng sách.
  • Tại Thư viện chung:
   • Phân chia sách theo các nhóm loại sách mặc định (Như danh sách mặc định mang đi ban đầu dưới phần mềm của trường).
   • Các sách không nằm trong nhóm loại sách mặc định (Kể cả nhóm mặc định nhưng đã bị đổi tên) thì để vào nhóm Sách khác.
   • Đối với sách đã được chia sẻ lên thư viện chung, khi thay đổi thông Loại sashc trên EMIS Thư viện sẽ cập nhật phân chia sách.

II. EMIS Thiết bị

1. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể quản lý được các thiết bị trong Thông tư 38/2021/TT-BDGĐT để báo cáo với đơn vị chủ quản

Trước đây:

 • Tại cấp THCS: Khi đơn vị lấy thiết bị từ Phòng Giáo dục, một số thiết bị tìm kiếm gặp 1 vài vấn đề:
  • Cùng tên nhưng không thuộc khối THCS
  • Cùng tên nhưng mô tả không đúng
  • Gần giống tên
  • Thiếu thiết bị
 • Tại cấp THPT: Khi đơn vị lấy thiết bị từ PGD thì danh sách bị nhân bản số lượng thiết bị, người dùng phải so sánh và xóa thủ công các thiết bị này, khó theo dõi đúng thiết bị danh mục được ban hành.

Từ phiên bản R176:

 • Cán bộ thiết bị có thể quản lý được các thiết bị trong Thông tư 38/2021/TT-BDGĐT để báo cáo với đơn vị chủ quản.
 • Cập nhật danh mục thiết bị tối thiểu lên Hệ thống (Phòng/Sở Giáo dục)
 • Quy tắc đánh mã thống kê: Là 1 chuỗi ký tự và số:
  • Tiền tố: Tiểu học – TH, THCS – CS; THPT – PT
  • 1 – 4 ký tự tiếp theo: 2 – 4 chữ cái viết tắt tên môn học
  • 4  số cuối: Số thứ tự thiết bị tính từ thiết bị cùng cấp, cùng môn học, đảm bảo không trùng nhau.
 • Mã thiết bị bị mặc định lấy giống mã thống kê.
Cập nhật 04/06/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ