Bài học có sử dụng thiết bị

Mục đích

Cho phép CBTB lập danh sách bài học và thiết bị thường sử dụng khi giảng dạy các bài học đó trên phần mềm.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Nhập khẩu các bài học có sử dụng thiết bị từ tệp excel vào phần mềm

I. Nhập khẩu các bài học có sử dụng thiết bị từ tệp excel vào phần mềm

 1. Vào menu Danh mục\Bài học có sử dụng thiết bị.
 2. Chọn phân phối chương trình cần nhập khẩu. Nhấn Nhập khẩu.
 3. Tải tệp mẫu từ chương trình:
  • Chọn Môn, Phân phối chương trình cần nhập khẩu
  • Chọn loại tệp cần tải:
   Dữ liệu hiện có: tải tệp mẫu kèm thông tin bài học có sử dụng thiết bị đang có trên phần mềm.
   Dữ liệu mẫu tham khảo: tải tệp mẫu kèm danh sách bài học có sử dụng thiết bị mẫu do phần mềm cung cấp.
  • Nhấn Tải tệp mẫu
 4. Anh/chị có thể nhập, chỉnh sửa, sao chép thông tin bài học có sử dụng thiết bị vào tệp mẫu vừa tải về.
  Lưu ý: Để nhập nhiều thiết bị cho 1 bài học, anh/chị chỉ cần nhập Tên bài học 1 lần và bỏ trống các dòng bài học bên dưới cho đến khi nhập hết danh sách thiết bị bài học đó, sau đó tiếp tục nhập dữ liệu cho bài học thứ 2 ở dòng tiếp theo.
 5. Tại sheet “Danh sách thiết bị tham khảo” trong file mẫu nhập khẩu, giáo viên có thể thấy thông tin tất cả thiết bị có trong danh sách thiết bị của trường để đối chiếu mã thiết bị.
 6. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm.
 7. Nhấn Xác nhận, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
 8. Tiếp tục nhấn Xác nhận để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 9. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
  Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 10. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin thiết bị hợp lệ vào phần mềm.
II. Khai báo từng bài học có sử dụng thiết bị

II. Khai báo từng bài học có sử dụng thiết bị

 1. Vào menu Danh mục\Bài học có sử dụng thiết bị.Chọn phân phối chương trình khối/lớp, môn học cần thêm
 2. Nhấn Thêm bài học để thêm mới bài học có sử dụng thiết bị.
 3. Khai báo thông tin về bài học sẽ sử dụng thiết bị. Phần mềm mang sẵn các bài học theo danh mục tham khảo của chương trình. Anh/chị có thể chọn tên bài học hoặc cũng có thể tự nhập tên bài học.
 4. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại cột Thiết bị sử dụng kèm bài học để Khai báo các thiết bị được sử dụng cho bài học.
 5. Chọn Thiết bị cho bài học, nhấn Chọn.
 6. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu.

III. Thông tin phân phối chương trình

III. Thông tin phân phối chương trình

Anh/chị thêm/sửa/Lấy phân phối chương trình từ Bộ GD&ĐT để phù hợp với đơn vị mình.

 1. Nhấn biểu tương này để thêm phân phối chương trình.
 2. Nhấn biểu tượng này để sửa phân phối chương trình đang có trên phần mềm.
 3. Nhấn vào đây để Lấy phân phối chương trình từ Bộ GD&ĐT
 4. Nhấn biểu tương thùng rác để xóa phân phối chương trình.
Cập nhật 03/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ