Cán bộ, giáo viên

Mục đích

Cho phép thực hiện thêm, sửa, xóa Cán bộ giáo viên có nhu cầu mượn trả, quản lý thiết bị trong trường.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Khai báo từng thông tin cán bộ giáo viên

I. Khai báo từng thông tin cán bộ giáo viên

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Cán bộ giáo viên
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách giáo viên mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụnghoặc đã khai báo trước đó. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho từng giáo viên.
 3. Nhấn Thêm trên danh sách giáo viên.
 4. Khai báo các thông tin về giáo viên.
 5. Nhấn Lưu
II. Nhập khẩu thông tin cán bộ giáo viên

II. Nhập khẩu thông tin cán bộ giáo viên

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Cán bộ giáo viên
 2. Nhấn vào biểu tượng “tiện ích”, chọn Nhập khẩu
 3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách giáo viên theo nhu cầu do phần mềm cung cấp.
  • Nhập khẩu chi tiết: Nhập khẩu đầy đủ các thông tin như: Số hiệu cán bộ, Họ và tên, Tổ bộ môn, Quản lý kho phòng,…
  • Nhập khẩu cập nhật: nhập khẩu bổ sung thêm thông tin giáo viên đã có trên phần mềm.
 4. Sao chép/nhập danh sách giáo viên từ tệp sổ theo dõi/excel của đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu vừa tải.
 5. Nhấn Tiếp tục. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm.
 6. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 7. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
  Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 8. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin giáo viên hợp lệ vào phần mềm

Lưu ý: Trong tệp nhập khẩu, có trùng giáo viên theo số hiệu cán bộ, phần mềm hiển thị thông báo:

 • Nhấn Đóng để bỏ qua không nhập khẩu thông tin giáo viên đó.
 • Tích chọn giáo viên và Tiếp tục nhập khẩu để cập nhật thông tin giáo viên có số hiệu trùng trên tệp excel vào phần mềm
III. Sửa thông tin cán bộ giáo viên

III. Sửa thông tin cán bộ giáo viên

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Cán bộ giáo viên
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ giáo viên mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụnghoặc đã khai báo trước đó. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho từng cán bộ giáo viên.
 3. Nháy đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại thông tin cán bộ giáo viên muốn chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa thông tin cán bộ giáo viên, nhấn Lưu

Lưu ý: Anh/chị tìm kiếm nhanh Cán bộ giáo viên bằng cách nhập Số hiệu cán bộ hoặc tên cán bộ tại đây để  thực hiện tìm kiếm.

IV. Xóa thông tin cán bộ giáo viên

IV. Xóa thông tin cán bộ giáo viên

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Cán bộ giáo viên
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ giáo viên mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụnghoặc đã khai báo trước đó. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho từng cán bộ giáo viên.
 3. Nhấn biểu tượng “thùng rác” tại thông tin cán bộ giáo viên muốn xóa để xóa từng thông tin cán bộ giáo viên.
 4. Trường hợp muốn xóa nhiều thông tin cán bộ giáo viên, anh/chị thực hiện như sau:

  • Tích chọn thông tin cán bộ giáo viên muốn xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng “Tiện ích”, chọn Xóa
  • Nhấn Xóa để xóa thông tin cán bộ giáo viên

Lưu ý: Anh/chị tìm kiếm nhanh Cán bộ giáo viên bằng cách nhập Số hiệu cán bộ hoặc tên cán bộ tại đây để  thực hiện tìm kiếm.

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ