Cán bộ, giáo viên

1. Tạo và quản lý tài khoản cán bộ giáo viên

  • Vào Thiết bị\Hệ thống\Cán bộ giáo viên.
  • Phần mềm tự động lấy lên danh sách giáo viên mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụnghoặc đã khai báo trước đó.
  • Anh/chị có thể thêm mới, bổ sung, chỉnh sửa, xóa thông tin cho từng giáo viên khi chọn Quản lý hồ sơ, tài khoản giáo viên.
  • Anh/chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Phân công nhanh quản lý kho, phòng

  • Anh/chị có thể phân công nhanh cho tài khoản giáo viên quản lý kho phòng bằng cách chọn biểu tượng mũi tên tại cột Quản lý kho, phòng.
  • Tích chọn kho, phòng phân công quản lý, nhấn Lưu.

Lưu ý: Trường hợp màn hình hiển thị thông báo như hình, thầy cô vui lòng tải tệp và làm theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 08/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ