Môn học

Mục đích

Hệ thống đã mặc định mang đi danh mục các môn học theo từng cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) và không cho phép sửa, xoá các danh mục này. Tuy nhiên, cán bộ quản lý thiết bị vẫn có thể khai báo bổ sung các môn học khác đang được nhà trường đăng ký giảng dạy.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Khai báo thêm môn học

I. Khai báo thêm môn học

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Môn học
 2. Nhấn Thêm để thêm mới môn học.
 3. Nhập thông tin môn học, nhấn Lưu
II. Chỉnh sửa danh mục môn học

II. Chỉnh sửa danh mục môn học

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Môn học
 2. Nháy đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại danh mục môn học muốn chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa thông tin môn học, nhấn Lưu

Lưu ý:

 • Trường hợp đơn vị có môn học không học, quản lý trong năm học này, anh/chị thực hiện Ngừng theo dõi môn học đó.
 • Anh/chị không được phép sửa thông tin các môn học hệ thống đã mặc định mang đi theo từng cấp học.
III. Xóa danh mục môn học

III. Xóa danh mục môn học

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Môn học
 2. Nhấn biểu tượng “thùng rác” tại môn học muốn xóa để xóa từng danh mục môn học.
 3. Trường hợp muốn xóa nhiều danh mục môn học, anh/chị thực hiện như sau:

  • Tích chọn danh mục môn học muốn xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng “Tiện ích”, chọn Xóa
  • Nhấn Xóa để xóa danh mục môn học.

Lưu ý: Anh/chị không được phép xóa thông tin các môn học hệ thống đã mặc định mang đi theo từng cấp học.

Cập nhật 07/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ