1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R173 – Phát hành ngày 20/03/2024

Tính năng mới R173 – Phát hành ngày 20/03/2024

1. Thay đổi quy tắc thông báo xuất hóa đơn để đẩy nhanh công tác thu nợ

Trước đây:

 • Hiện tại khi khách hàng đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị thông báo nếu có hóa đơn phải thanh toán công nợ.
 • Khi đăng nhập vào phần mềm nào thì chỉ thông báo hóa đơn của phần mềm đó dẫn đến thông tin rời rạc, khó theo dõi.

Từ phiên bản R173:

 • Thay đổi quy tắc thông báo xuất hóa đơn:
  • Thời điểm thông báo: Tại thời điểm phát hành hóa đơn hoặc khi đăng nhập vào phần mềm lần đầu sau khi phát hành hóa đơn.
  • Tần suất thông báo: Chỉ cần thông báo 1 lần, nếu khách hàng đóng thì không hiện lại.
  • Đối tượng: Quản trị hệ thống của những khách hàng đã được xuất hóa đơn

2. Kế toán mong muốn có thông tin đợt và tháng thu tại trang bìa của Sổ Nhật ký thu và bàn giao với Sổ thu và thanh toán để dễ dàng theo dõi

Trước đây:

 • Cuối đợt thu, Kế toán sẽ lập Sổ thu và thanh toán và Nhật ký thu bàn giao. Sau đó in ra và đóng thành từng quyển cho từng đợt nhằm lưu trữ và báo cáo khi có Thanh tra kiểm tra.
 • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo: Phần mềm đáp ứng in bìa của 2 báo cáo Nhật ký thu bàn giao và Sổ thu và thanh toán có hiển thị thông tin năm học, không hiển thị chi tiết thông tin đợt thu và tháng thu.
 • Kế toán mất thời xuất excel, bổ sung thêm thông tin đợt thu và tháng thu.
  Kế toán mong muốn có thông tin đợt và tháng thu tại trang bìa của Sổ Nhật ký thu và bàn giao với Sổ thu và thanh toán để dễ dàng theo dõi

Từ phiên bản R173:

 • Kế toán có thông tin đợt và tháng thu tại trang bìa của Sổ Nhật ký thu và bàn giao với Sổ thu và thanh toán để dễ dàng theo dõi.
 • Đối với báo cáo Nhật ký thu bàn giao: Bổ sung thông Thời gian bên dưới tiêu đề báo cáo.
 • Đối với báo cáo Sổ thu và thanh toán (Bao gồm cả Mãu ghép trang; Mẫu rút gọn; Mẫu đầy đủ)
  • Nếu in theo Thời gian thu: Bổ sung thông Thời gian bên dưới tiêu đề báo cáo.
  • Nếu in theo Đợt thu: Bổ sung thông Đợt thu bên dưới tiêu đề báo cáo.

3. Sau khi đã xác nhận thu tiền cho học sinh, phát hiện sai thông tin, kế toán mong muốn nhanh chóng hủy thu tiền đúng đợt thu cần chỉnh sửa để không mất thời gian chỉnh sửa kết quả thu của nhiều nhiều đợt khác

Trước đây:

 • Hiện tại sau khi chọn học sinh, phần mềm sẽ tự động lấy lên và ngầm định tích chọn tất cả đợt thu của học sinh.
 • Trường khi Thu tiền/In chứng từ/Hủy thu, nếu không để ý chọn lại sẽ thực hiện cho tất cả các đợt được chọn. Hoặc Kế toán phải bỏ tích chọn những đợt thu không liên quan, gây mất thời gian và thao tác

Từ phiên bản R173:

 • Thay đổi quy tắc ngầm định tích chọn đợt thu khi thực hiện các thao tác trên màn hìn h Thu tiền để tránh nhầm lẫn, sai sót.
 • Tại màn Thu tiền, sau khi chọn học sinh:
  • Ngầm định tích chọn những đợt thu có số còn phải thu > 0.
  • Sau khi thực hiện thu tiền thì giữ nguyên tích chọn ở những đợt thu vừa thực hiện thu tiền
  • Sau khi Hủy thu tiền, thay đổi câu cảnh báo. Phạm vi áp dụng: Hủy thu tiền ở màn Thu tiền theo Học sinh.

4. Sau khi thu tiền PH, kế toán mong muốn nhanh chóng in đúng chứng từ thu tiền của đợt thu PH đã đóng để ký đóng, dấu lưu trữ

Từ phiên bản R173:

 • Thay đổi quy tắc ngầm định tích chọn đợt thu khi thực hiện các thao tác trên màn hìn h Thu tiền để tránh nhầm lẫn, sai sót.

5. Thay đổi nội dung báo lỗi khi nhập khẩu danh sách thu tiền lên đợt thu để người dùng dễ hiểu hơn

Trước đây:

 • Khi khách hàng nhập khẩu danh sách thu tiền, một số trường hợp dữ liệu bị sai định dạng dẫn đến nhập khẩu không thành công.
 • Tuy nhiên phần mềm hiển thị thông báo chung “Dữ liệu không hợp lệ” mà không chi tiết dữ liệu nào khiến người dùng không biết sửa như thế nào để có thể nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm.

Từ phiên bản R173:

 • Thay đổi nội dung báo lỗi khi nhập khẩu danh sách thu tiền lên đợt thu để người dùng dễ hiểu hơn
Cập nhật 27/03/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ