1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R170 – Phát hành ngày 11/01/2024

Tính năng mới R170 – Phát hành ngày 11/01/2024

I. Thư viện

Cán bộ thư viện mong muốn có thể tổng hợp được Số lượt mượn của bạn đọc học sinh và giáo viên để Ban giám hiệu đánh giá được tình hình mượn sách của học sinh và giáo viên trong trường

Trước đây:

 • Mỗi cuối tháng, CBTV tổng hợp số lượt mượn tại chỗ và số lượt mượn về nhà của bạn đọc học sinh và giáo viên để cuối tháng gửi báo cáo lên Ban giám hiệu nắm được tình hình mượn sách của bạn đọc trong trường.
 • Cách tính lượt mượn:
  • Lượt mượn về nhà được tính theo số nhan đề sách mà bạn đọc mượn.
  •  Lượt đọc tại chỗ được tính theo số lần đến mượn theo lớp, không tính theo số nhan đề sách mượn
  • Tổng lượt mượn theo tháng của lớp được tính bằng tổng lượt mượn về nhà và lượt mượn tại chỗ của lớp đó trong một tháng.
 • Trên EMIS Thư biện, CBTV mất nhiều thời gian vào mục Báo cáo\Sổ mượn sách của Học sinh và Giáo viên sau đó ghi lại số lượt mượn của từng lớp, từng tổ bộ môn rồi tổng hợp vào file Excel. Sau đó tính tổng số lượt mượn của cả trường.

Từ phiên bản R170:

 • Cán bộ thư viện có thể tổng hợp được Số lượt mượn của bạn đọc học sinh và giáo viên để Ban giám hiệu đánh giá được tình hình mượn sách của học sinh và giáo viên trong trường.
 • Tại Báo cáo: Bổ sung mẫu TV-BC08: Thống kê số lượt đọc sách nhằm thống kê số lượt mượn về nhà và mượn đọc tại chỗ của bạn đọc học sinh và giáo viên.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. Thiết bị

1. Giáo viên mong muốn bổ sung phân phối chương trình học theo bộ sách mới cho khối lớp 8 để tham khảo khi đăng ký mượn

Trước đây:

 • Theo Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT,  lộ trình học sinh khối lớp 8 năm học 2023-2024 sẽ học theo chương trình mới gồm chương trình Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.
 • Hiện tại trên EMIS Thiết bị đang chưa cập nhật phân phối chương trình mới nhất của Bộ ban hành.

Từ phiên bản R170:

 • Bổ sung phân phối chương trình học theo bộ sách mới cho khối lớp 8 để tham khảo khi đăng ký mượn.
 • Tại Hệ thống\Bài học sử dụng thiết bị: Cập nhật phân phối chương trình theo quy định mới nhất.

2. Sở Giáo dục mong muốn lấy đúng danh mục thiết bị tối thiểu theo các môn học mà nhà trường lựa chọn và tính dựa trên số lượng học sinh theo học môn đó

Trước đây:

 • Theo chương trình học hiện tại của cấp THPT thì có các môn tự chọn và các môn bắt buộc, đầu năm khi tuyển sinh sẽ cho học sinh đăng ký môn học, từ đó nhà trường xây dựng chương trình học dựa trên các môn đã chọn và trang bị thiết bị theo đúng SL học sinh đăng ký.
 • Hiện tại trên phần mềm khi tính toán số lượng thiết bị quy định, phần mềm đang tính cho tất cả các môn, tính cho toàn bộ học sinh trong đơn vị. Sai thực tế nhu cầu tại trường dẫn đến tính dự toán sai.

Từ phiên bản R170:

 • Sở Giáo dục mong muốn lấy đúng danh mục thiết bị tối thiểu theo các môn học mà Nhà trường lựa chọn và tính dựa trên số lượng học sinh theo học môn đó.
 • Tại mẫu báo cáo TB-BC06: Thống kê số lượng thiết bị so với định mức: Cập nhật lại cách tính SL quy định trên mẫu báo cáo chỉ lấy lên những thiết bị mà trường lựa chọn môn học và số lượng học sinh đăng ký môn học tương ứng.
 • Tại Đề nghị mua sắm\Đề xuất mua sắm: Bổ sung tùy chọn Chỉ lấy lên những thiết bị còn thiếu nhằm lấy lên danh sách những thiết bị còn thiếu trong danh sách thiết bị Sở ban hành về.
  (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Tại Sửa thiết bị giáo dục: Đối với thiết bị thuộc danh mục thiết bị tối thiểu thì không cho phép chỉnh sửa thông tin về thiết bị khi đơn vị lấy về, chỉ được tùy chọn Lấy lên báo cáo đơn vị chủ quản, Mô tả, Trạng thái theo dõi.
  (
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

III. Khoản thu

Kế toán muốn biết số lượng tồn trong tháng để làm báo cáo quyết toán tiền ăn trong tháng

Trước đây:

 • Khi tổng hợp tiền ăn hàng tháng, kế toán tính số tiền ăn tồn của tháng trước, số lượng đã sử dụng của tháng này và tồn còn lại của tháng này để quyết toán tiền ăn trong tháng:
  • Số lượng tồn = Số lượng mua – Số sử dụng
  • Cuối tháng kế toán và phụ huynh dùng SL tồn cuối tháng để đối chiếu với nhau: SL tồn cuối tháng = Số buổi con nghỉ học
 • Hiện tại các thức tính số tồn cuối tháng: Số tồn = Số đăng ký – Sổ sử dụng.
 • Kế toán nhặt thủ công từng học sinh đã thu tại báo cáo Danh sách học sinh đã nộp tiền, sau đó mất thời gian tổng hợp lại theo mẫu BC-06 Bảng tổng hợp tiền ăn theo tháng.

Từ phiên bản R170:

 • Kế toán có thể biết số lượng tồn trong tháng để làm báo cáo quyết toán tiền ăn trong tháng.
 • Tại Quản lý thu\Chốt đợt thu:
  • Tại biểu tượng dấu ba chấm, bổ sung tiện ích Cập nhật SL đăng ký theo SL thực thu.

   • SL đăng ký = SL tồn sử dụng + SL thực thu
   • SL mua mới = SL đăng ký – SL tồn sử dụng
   • Chỉ thay đổi số lượng đăng ký khi chưa chốt đợt thu. Nếu đã chốt đợt thu và phát sinh sử dụng số tồn thì không có sửa số lượng đăng ký.
  • Trên danh sách chi tiết:
   • Bổ sung cột SL tồn lũy kếSố tiền tồn lũy kế
   • Bổ sung cột Tổng tiền tồn lũy kế.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 • Tại Quản lý thu\Chốt đợt thu\Ghi nhận hoàn trả: Thay đổi cách tính Số lượngSố tiền.
 • Tại Quản lý thu\Đợt thu\Nhập chi tiết (Với khoản thu có hoàn trả): Cập nhật lại tên cột Tổng số tồn thành SL tồn lũy kế.
 • Tại Báo cáo\HP-BC06: Bảng tổng hợp số lượng hoàn trả hàng tháng: 
  • Cập nhật tham số:
   • Bổ sung tùy chọn Lấy lên Tồn lũy kế tại Tùy chọn in
   • Nếu chọn sẽ hiển thị thêm cột Số tồn lũy kế đầu thángSố tồn lũy kế cuối tháng.
  • Thay đổi tên cột:
   • Số tồn tháng trước -> Số tồn sử dụng trong tháng
   • Số tồn cuối tháng -> Số tồn cuối tháng này
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 09/01/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ