1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC06: Bảng tổng hợp số lượng hoàn trả hàng tháng

HP-BC06: Bảng tổng hợp số lượng hoàn trả hàng tháng

Mục đích

Giúp kế toán theo dõi được tình hình sử dụng các khoản thu có hoàn trả để đối chiếu với thủ quỹ, bên thứ 3 khác.

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo, nhấn đúp chuột hoặc nhấn chọn HP-BC06: Bảng tổng hợp số lượng hoàn trả hàng tháng, chọn Xem.
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Thời gian: Lựa chọn tháng cần in báo cáo.
  • Chọn In theo: Lớp hoặc chi tiết Học sinh (Toàn trường, Khối, Lớp)
  • Xem theo: Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu, chọn khoản thu/nhóm khoản thu cần in.
  • Tùy chọn in:
   • Thống kê tất cả học sinh chưa hoàn trả: Thống kê cả số liệu của những học sinh không đăng ký tháng này những tháng trước có tồn, có trong đợt thu. Thống kê cả số liệu của những học sinh không có trong đợt thu tháng này, tháng trước có tồn nhưng số buổi tồn không được sử dụng trong đợt thu hoặc chưa được ghi nhận hoàn trả.
   • Lấy lên Tồn lũy kế: Hiển thị thêm cột Số tồn lũy kế đầu tháng  Số tồn lũy kế cuối tháng trên báo cáo.
 3. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)
Cập nhật 09/01/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ