1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R175 – Phát hành ngày 16/04/2024

Tính năng mới R175 – Phát hành ngày 16/04/2024

I. Học sinh

1. Cho phép nhà trường phát hành học bạ số để đáp ứng dự thảo thí điểm Học bạ số của Bộ GD&ĐT

Từ phiên bản R175:

 • Sau khi đã ký số học bạ, Hiệu trưởng/Quản trị hệ thống có thể phát hành học bạ số để đẩy dữ liệu học bạ số lên CSDL địa phương.
 • Chỉ cho phép phát hành đối với học bạ đã có đầy đủ chữ ký của GVCN và Hiệu trưởng.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Hiệu trưởng mong muốn có thể ký xác nhận trang thông tin học sinh và quá trình học tập trên Học bạ điện tử để đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý học bạ điện tử

Trước đây:

 • Khách hàng triển khai Học bạ điện tử trên EMIS Học sinh. Theo quy định, Hiệu trưởng cần ký xác nhận tại trang Thông tin học sinh và Quá trình học tập ở đầu học bạ.
 • Tuy nhiên phần mềm hiện tại chưa hỗ trợ ký trang Thông tin học sinh và Quá trình học tập mà chỉ hỗ trợ ký các trang kết quả học tập.

Từ phiên bản R175:

 • Hiệu trưởng mong muốn có thể ký xác nhận trang thông tin học sinh và quá trình học tập trên Học bạ điện tử để đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý học bạ điện tử.
 • Tại Học bạ\Học bạ điện tử:
  • Bổ sung thêm 3 trang đầu của Học bạ điện tử
  • Cho phép Hiệu trưởng ký xác nhận trên trang Thông tin học sinh và Quá trình học tập.

II. Thư viện

1. Cán bộ thư viện mong muốn có thể chia sẻ các bản sách điện tử lên thư viện chung để thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT

Trước đây:

 • Theo quy định tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT: Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, các thư viện cùng nằm dưới sự quản lý của 1 đơn vị chủ quản (Phòng, Sở Giáo dục) cần chia sẻ, đóng góp tài nguyên thông tin của mình cho các thư viện khác để tạo thư viện chung.
 • Hiện tại phần mềm mới đáp ứng tải lên ấn phẩm sách điện tử, chưa đáp ứng chia sẻ các bản sách điện tử lên thư viện chung.

Từ phiên bản R175:

 • Cán bộ thư viện có thể chia sẻ các bản sách điện tử lên thư viện chung để thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT.
 • Tại Sách\Danh sách sách điện tử:
  • Bổ sung tính năng Chia sẻ lên thư viện chung.
  • Tại Thêm mới: Bổ sung tùy chọn Chia sẻ lên thư viện chung của Phòng/Sở.
  • Không tự động chia sẻ các file sách điện tử sẵn có của đơn vị lên thư viện chung.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Bạn đọc mong muốn có thể tìm đọc các ấn phẩm trong thư viện liên thông

Trước đây:

 • Theo quy định tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT: Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, các thư viện cùng nằm dưới sự quản lý của 1 đơn vị chủ quản (Phòng, Sở Giáo dục) cần chia sẻ, đóng góp tài nguyên thông tin của mình cho các thư viện khác để tạo thư viện chung.
 • Khi đó, bạn đọc có thể tìm kiếm những ấn phẩm này để đọc.
 • Hiện tại chưa đáp ứng bạn đọc có thể tìm đọc các ấn phẩm trong thư viện liên thông.

Từ phiên bản R175:

 • Tại Cổng thư viện điện tử, bổ sung Thư viện chung:
  • Bao gồm các ấn phẩm được các trường trong cùng tỉnh (cùng SGD quản lý) chia sẻ lên thư viện chung. Các ấn phẩm sẽ được cập nhật ngay sau khi chia sẻ từ EMIS Thư viện.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 16/04/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ