1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới SISAP R80 – Phát hành ngày 31/01/2024

Tính năng mới SISAP R80 – Phát hành ngày 31/01/2024

I. SISAP Giáo viên

Hiệu trưởng mong muốn xem được thực đơn, điểm danh, lời nhắn, hoạt động theo từng lớp để không mất nhiều thao tác

Trước đây:

 • Khi theo dõi một lớp, Hiệu trưởng xem tất cả các mục theo từng lớp để nắm bắt tình hình về điểm danh, lời nhắn, hoạt động và thực đơn.
 • Hiện tại khi vào từng mục, Hiệu trưởng phải chọn lại từng lớp, mất nhiều thao tác để chọn từng lớp theo từng mục để xem được thông tin từng lớp.

Từ phiên bản R80:

 • Hiệu trưởng có thể xem được thực đơn, điểm danh, lời nhắn, hoạt động theo từng lớp để không mất nhiều thao tác.
 • Với vai trò Hiệu trưởng trên ứng dụng SISAP Giáo viên: Bổ sung phần chọn lớp tại Trang chủ.

II. SISAP Phụ huynh

Phụ huynh muốn gửi yêu cầu về lỗi thanh toán học phí trên SISAP khi thanh toán thành công nhưng nhà trường không nhận được tiền

Trước đây:

 • Trường hợp thanh toán không thành công, phụ huynh muốn gửi yêu cầu lên MISA hỗ trợ.
 • Phụ huynh mất nhiều thao tác vào phần hỗ trợ, chọn hình thức gọi tổng đài/live chat và không có nơi theo dõi tình trạng xử lý.

Từ phiên bản R80:

 • Phụ huynh có thể gửi yêu cầu về lỗi thanh toán học phí trên SISAP khi thanh toán thành công nhưng nhà trường không nhận được tiền.
 • Tại Thông tin con\Học phí\Hóa đơn cần thanh toán:
  • Phụ huynh có thể gửi yêu cầu hỗ trợ khi giao dịch ở trạng thái Chờ thanh toán.
  • Phụ huynh lựa chọn hình thức thanh toán khi gửi yêu cầu.
  • Sau khi gửi yêu cầu thông báo có thể theo dõi tình trạng tại Nhật ký hỗ trợ.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 31/01/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ