1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Thanh toán tiền học cho con
  6. Phụ huynh gửi yêu cầu hỗ trợ nếu gặp vấn đề khi thanh toán trên SISAP Phụ huynh

Phụ huynh gửi yêu cầu hỗ trợ nếu gặp vấn đề khi thanh toán trên SISAP Phụ huynh

Mục đích: Giúp Phụ huynh gửi yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng trong trường hợp thanh toán lỗi trên SISAP Phụ huynh.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Học phí\Cần thanh toán, nhấn vào giao dịch đã thanh toán nhưng chưa thành công mà vẫn ở trạng thái Chờ thanh toán.
  2. Nhấn Gửi yêu cầu hỗ trợ.
  3. Tạo yêu cầu hỗ trợ bằng cách khai báo các thông tin giao dịch. Đính kèm hình ảnh minh họa giao dịch thành công.
  4. Nhấn Gửi.
  5. Sau khi gửi yêu cầu thành công, anh/chị có thể tra cứu trạng thái phản hồi của hệ thống.
Cập nhật 27/03/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ