1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Thanh toán tiền học cho con
 6. Hướng dẫn Phụ huynh thanh toán tiền học qua thẻ nội địa/ thẻ quốc tế

Hướng dẫn Phụ huynh thanh toán tiền học qua thẻ nội địa/ thẻ quốc tế

Thanh toán qua thẻ Quốc tế (VISA, MasterCard, JCB,…)

Bước 1:Ứng dụng hiển thị chi tiết các đợt thu của con tại mục Cần thanh toán, những đợt thu đã nộp có trạng thái Đã thanh toán. Với những đợt thu Chưa thanh toán, phụ huynh nhấn Thanh toán để nộp.
Trường hợp muốn thanh toán tất cả đợt thu, phụ huynh nhấn Thanh toán nhiều đợt.
Bước 2: Tại mục chọn phương thức thanh toán được Nhà trường chấp nhận, phụ huynh chọn Thẻ quốc tế.

Bước 3:  Nhập thông tin trên thẻ vào ô tương ứng để hoàn thành xác nhận thông tin thẻ.Ví dụ: Trong ảnh minh họa trên, anh chị lấy thông tin từ thẻ và nhập vào ô tương ứng như sau:

 • Số thẻ: 8394 2567 3467 9930
 • Họ và tên trên thẻ: NGUYEN THANH HUYEN
 • Ngày hết hạn: 08/22
 • Mã CVC/CVV: 257

Sau đó chọn Thanh toán.

Bước 4: Mã xác thực OTP sẽ được gửi về tin nhắn điện thoại. Anh chị vui lòng kiểm tra và nhập mã để hoàn tất thanh toán.

Thanh toán qua thẻ nội địa

Bước 1: Ứng dụng hiển thị chi tiết các đợt thu của con tại mục Cần thanh toán, những đợt thu đã nộp có trạng thái Đã thanh toán. Với những đợt thu Chưa thanh toán, phụ huynh nhấn Thanh toán để nộp.
Trường hợp muốn thanh toán tất cả đợt thu, phụ huynh nhấn Thanh toán nhiều đợt.
Bước 2:
Tại mục chọn phương thức thanh toán được Nhà trường chấp nhận, phụ huynh chọn Thẻ nội địa.

Bước 3:  Nhập thông tin trên thẻ vào ô tương ứng để hoàn thành xác nhận thông tin thẻ.

Ví dụ: Trong ảnh minh họa trên, anh chị lấy thông tin từ thẻ và nhập vào ô tương ứng như sau:

 • Số thẻ: 1234 5678 9012 3456
 • Họ và tên trên thẻ: NGUYEN THANH HUYEN
 • Ngày phát hành: 06/20

Sau đó chọn Thanh toán.

Bước 4: Mã xác thực OTP sẽ được gửi về tin nhắn điện thoại. Anh chị vui lòng kiểm tra và nhập mã để hoàn tất thanh toán.

Cập nhật 12/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ