Phụ huynh thanh toán nhanh học phí với mã học sinh

Phụ huynh chỉ cần nhập mã học sinh của con là có thể thanh toán tiền học trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng.

Các bước thực hiện

  1. Sau khi đăng nhập ứng dụng SISAP, anh/chị vào mục Thiết lập, chọn Thanh toán học phí.
  2. Mỗi học sinh đều được Nhà trường cung cấp một mã học sinh, anh/chị nhập mã và chọn Kiểm tra để tìm kiếm thông tin con.
  3. Màn hình hiển thị thông tin con bao gồm: Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Lớp; Trường. Anh/chị kiểm tra và nhấn Xác nhận thông tin con.
  4. Anh/chị có thể theo dõi thông tin chi tiết các đợt thu tiền học của con. Với những đợt thu hiển thị trạng thái Chưa thanh toán, anh/chị chọn Thanh toán để nộp tiền học cho con.
  5. Phụ thuộc vào phương thức thanh toán Nhà trường liên kết, anh/chị lựa chọn phương thức phù hợp mà mình đang sử dụng. Tiến hành thanh toán theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 20/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ