Tra cứu nhanh và thanh toán học phí với mã học sinh

Mục đích: Giúp Phụ huynh có thể tra cứu nhanh thông tin học phí của con bằng mã học sinh và tiến hành thanh toán học phí.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại mục Tiện ích, chọn Thanh toán học phí.
  2. Mỗi học sinh đều được Nhà trường cung cấp một mã để định danh học sinh, anh/chị nhập mã và chọn Kiểm tra để tra cứu thông tin học phí của con.
  3. Màn hình hiển thị thông tin con bao gồm: Họ tên; Mã học sinh; Lớp; Trường.
    Anh/chị có thể theo dõi thông tin chi tiết các đợt thu tiền học của con. Với những đợt thu hiển thị trạng thái Chưa thanh toán, anh/chị chọn Thanh toán để nộp tiền học cho con.
  4. Tùy vào hình thức thanh toán Nhà trường liên kết, anh/chị lựa chọn hình thức phù hợp mà mình đang sử dụng. Tiến hành thanh toán theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 03/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ