Hướng dẫn Phụ huynh thanh toán tiền học qua ZaloPay

Điều kiện: Nhà trường chấp nhận thanh toán tiền học qua Ví điện tử ZaloPay mà Phụ huynh đang sử dụng.

Thanh toán trên máy tính

 1. Truy cập: https://sisap.vn/pay/
 2. Nhập mã học sinh trên thanh tìm kiếm để tra cứu tiền học của con.
 3. Chọn Xác nhận để thanh toán tiền học trực tuyến cho con.
 4. Tại mục Phương thức thanh toán, chọn Ví điện tử ZaloPay. Nhấn Thanh toán.
 5. Màn hình hiển thị Mã QR để Phụ huynh thanh toán qua ZaloPay.
 6. Phụ huynh mở ứng dụng Zalo hoặc ZaloPay trên điện thoại của mình và thực hiện quét mã QR bên trên để tiến hành thanh toán tiền học cho con.

Thanh toán trên điện thoại

 1. Với những đợt thu Chưa nộp, Phụ huynh nhấn Nộp để thanh toán tiền học. Trường hợp muốn thanh toán tất cả đợt thu, phụ huynh nhấn Nộp nhiều đợt.
 2. Tại mục Phương thức thanh toán, chọn Ví điện tử ZaloPay. Nhấn Thanh toán.
 3. Ứng dụng tự động điều hướng sang ZaloPay, phụ huynh lựa chọn Đăng nhập với Zalo hoặc Đăng nhập với Số điện thoại.
 4. Trường hợp đăng nhập với Số điện thoại: Anh chị nhập số điện thoại dùng để đăng ký ZaloPay, nhập mã xác thực OTP được gửi về điện thoại.
 5. Nhập mật khẩu ZaloPay để hoàn thành đăng nhập ZaloPay.
 6. Chọn Xác nhận giao dịch để thanh toán tiền học cho con, nhập mật khẩu ZaloPay bên trên để xác nhận thanh toán.
 7. Màn hình hiển thị thông báo thanh toán tiền học thành công.
Cập nhật 29/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ